Ατελεκτασία - ειδικά ακτινολογικά σημεία

επί ατελεκτασίας του αριστερού άνω λοβού, ή μετά αριστερή άνω λοβεκτομή, η πλάγια σχισμή κάμπτεται προς τα εμπρός, στο πλάγιο ακτινογράφημα.

  • σημείο διπλής βλάβης

Επί ατελεκτασίας του δεξιού άνω και δεξιού κάτω λοβού, με άθικτο τον δεξιό μέσο, είναι δύσκολο να κατανοηθεί μια ενιαία ενδοβρογχική βλάβη, ως κοινό αίτιο της διπλής ατελεκτασίας. Έτσι, έχει προταθεί ότι είναι αδύνατο να οφείλεται σε απλό ενδοβογχικό νεόπλασμα. Εν τούτοις, δεν πρέπει να απορρίπτεται η πιθανότητα ενός ενδοβογχικού καρκινώματος, αλλά πρέπει να εξηγηθεί η "δεύτερη" βλάβη.

Η οριζόντια σχισμή έχει σχήμα ανεστραμμένου S. Η εγγύς μοίρα της σχισμής εμφανίζεται κυρτή.ο υπάρχον όγκος (που προκάλεσε την ατελεκτασία) εμποδίζει την σχισμή να μετακινηθεί προς την πύλη. Είναι έαν αξιόπιστο σημείο που ερμηνεύει την ατελεκτασία ως οφειλόμενη σε ενδοβρογχική μάζα. 

  • το σημείου του ανοικτού βρόγχου

η παρουσία αεροβρογχογράμματος επί ατελεκτασίας διασφαλίζει ότι δεν υπάρχει ενδοβρογχική απόφραξη. Πρόκειται περί πυκνώσεως με άθικτους βρόγχους.

 

  • σημείο ανεστραμμένου κώματος.

Είναι η άζυγος φλέβα και όχι μια μετακινηθείσα σχισμή, λόγω ατελεκτασίας.