ατελεκτασία αριστερού άνω λοβού

κατά μέτωπο ακτινογραφία

νεφελοειδής σκίαση πάνω στην περιοχή του αριστερού άνω πνευμονικού πεδίου

απώλεια των αριστερών ορίων της καρδιάς

μετακίνηση της τραχείας αριστερά

πλαγία ακτινογραφία

Α. προς τα εμπρός μετακίνηση της μεγάλης σχισμής

Β. ατελεκτασία αριστερού άνω λοβού

Γ. εγκολεασμός του δεξιού πνεύμονος