Βρογχιολίτιδες

 Βρογχιολίτις είναι, σχετικά συχνή, φλεγμονώδης ή ινωτική εκτροπή των μεμβρανωδών και αναπνευστικών βρογχιολίων (+/- κυψελίδων), απότοκη πληθώρσς κλινικών καταστάσεων, όπως οι λοιμώξεις, οι παθήσεις του κολλαγόνου, και άλλων ανοσολογικής υφής καταστάσεων, μετα-μεταμοσχευτικών επιπλοκών ή αντιδράσεων σε φάρμακα για τη θεραπεία άλλων παθήσεων (►, ). Η διάγνωση των βρογχιλιτίδων είναι, γενικά, δύσκολο έργο, ιδίως, επειδή οι περισσότεροι ασθενείς προσέρχονται με άλλοτε άλλης διάρκειας και εντάσεως συμπτώματα, ενώ τα σημεία αποκλίνουν σημαντικά μεταξύ διαφόρων τύπων. Από το ιστορικό, κρίσιμης σημασίας είναι: το κάπνισμα, η εισπνοή τοξικών ουσιών, η παρουσία κολλαγονικής παθήσεως, η χρήση φαρμάκων ή η μεταμόσχευση οργάνου. Η αναγνώριση συμπτωμάτων, σημείων, παρακλινικών ευρημάτων λοιμώξεως, υπερδιατάσεως πνεύμονος και υψηλού τόνου εκπνευστικών συρριττόντων, που είναι ενδεικτικά προσβολής μικρών αεραγωγών. Η ακτινογραφία θώρακος και ο ενδελεχής σπιρομετρικός έλεγχος διενεργούνται απαραίτητα, αλλά σπάνια καθιστούν περιττή την βρογχοσκόπηση ή/και τη βιοψία ανοικτού πνεύμονος. 

 Γενικά, έχει προταθεί πληθώρα ταξινομητικών αλγορίθμων, βασισμένων σε κλινικά, απεικονιστικά και ιστοπαθολογικά κριτήρια (,,).

 Μια ταξινόμηση των βρογχιολιτίδων έχει επιχειρηθεί, στη βάση της αιτιολογίας και των παθολογοανατομικών ευρημάτων, μέσω χειρουργικής ή βρογχοσκοπικής βιοψίας. Ο σχετικός καταχωρητικός πίνακας είναι στο λήμμα: μικροί αεραγωγοί. Βελτιώσεις των αλγορίθμων που χρησιμοποιούνται στην αξονική τομογραφία υψηλής διακριτικότητας έχουν συντελέσει στην  διαγνωστική προσέγγιση μεγάλης αναλογίας περιπτώσεων, παρακάμπτοντας την προσφυγή παρεμβατικότερων μέσων ().

  Στο διάγραμμα ταξινομούνται τα HRCT ευρήματα επί παθήσεων των βρογχιολιων (). Αναγνωρίζονται ευρήματα διατάσεως του βρογχιολικού αυλού, παχύνσεως του βρογχιολικού τοιχώματος ή αποφράξεως του βρογχιολικού αυλού. Με την αναγνώριση του προτύπου του μωσαϊκού μπορεί να συμπερανθεί ότι υπάρχει νόσος των βρογχιολίων. 

αλγοριθμική προσέγγιση βρογχιλιτίδων
βήμα 1ο ιστορικό και φυσική εξέταση
λοίμωξη
εισπνοή τοξικών
αντιδράσεις φαρμάκων
μεταμόσχευση οργάνων
βήμα 2ο ακτινογραφία θώρακος και λειτουργικός έλεγχος αναπνοής υπερδιάταση/απόφραξη
βήμα 3ο HRCT: επικράτηση tree-in-bud

NAI:εστιακή ⇒ λοιμώδης βρογχιολίτιδα (ιογενής,μικροβιακή, φυματίωση, παράσιτα, μύκητες)

ΝΑΙ: διάχυτη⇒εισρόφηση. Διάχυτη βρογχιολίτις, πανβρογχιολίτις

σύμφυτη διαταραχή: κυστική ίνωση, σύνδρομο δυσκινησάις κροσσών

ΟΧΙ: ⇒ =βήμα 4ο
βήμα 4ο HRCT: κατ΄επικράτηση κεντροβοτρυδιακά οζίδια ΝΑΙ: καπνιστές: RB/RB-ILD, συμφορητική καρδιοπάθεια, λέμφωμα
NAI: μη καπνιστές: υποξία πνευμονία εξ υπερευαισθησίας
ΟΧΙ: ⇒βήμα 5ο
βήμα 5ο εικόνα μωσαϊκού, παγίδευση αέρος συγκλειστική βρογχιολίτιδα
αποφρακιτκή βρογχιολίτιδα
βήμα 6ο: προς ιστική τεκμηρίωση

γραμμοειδείς σκιάσεις στις βάσεις των ημιθωρακίων, και σχετικήεπιπέδωση των διαφραγμάτων, συμβατή με υπερδιάταση.

εινόνα μωσαϊκού. Βρογχιολίτιδα.

βλέπε: βρογχιολίτις.

 μορφολογία των μικρών αεραγωγών
λεία μυικά κύτταρα των τοιχωμάτων των αεραγωγών
 η φλεγμονή των μικρών αεραγωγών στη ΧΑΠ
λεία μυικά κύτταρα αεραγωγών
βλέπε:
δομικές αλλαγές των μικρών αεραγωγών επί ΧΑΠ
ο ρόλος των μικρών αεραγωγών στο άσθμα
Ο ρόλος των μικρών αεραγωγών στη ΧΑΠ
παθήσεις των μικρών αεραγωγών εκτός ΧΑΠ και άσθματος
 
Βρογχιολίτις
Βρογχιολίτιδες σχετιζόμενες με το κάπνισμα