Ρύπανση του περιβάλλοντος

Οι παρενέργειες στην υγεία από αέριους ρύπους περιλαμβάνουν αύξηση της νοσηρότητας και θνησιμότητας από καρδιαγγειακές και αναπνευστικές παθήσεις. Στους βασικότερους ρύπους περιλαμβάνονται τα σωματίδια (PM10), και αέρια, όπως το όζον, τα οξείδια του αζώτου, ΝΟχ το διοξείδιο του θείου, SΟ2 και το μονοξείδιο του άνθρακος CO.  Οι συγκεντρώσεις στην ατμόσφαιρα των ρύπων αυτών παρακολουθούνται με προσοχή και οι αρχές έχουν οριοθετήσει ανώτατες επιτρεπτές συγκεντρώσεις, προκειμένου να ελαχιστοποιήσουν τις δυσμενείς επιδράσεις τους στην υγεία των πολιτών. Η επηρρέπεια σε προσβολές της υγείας από έκθεση σε περιβαλλοντικούς ρύπους ποικίλλει από άτομο σε άτομο, και,  γενικά είναι ανάλογη της ηλικίας, της εν γένει υγιεινής καταστάσεως, και του κοινωνικο-οικονομικού επιπέδου. Οι περιβαλλοντικοί ρύποι ασκούν τις δυσμενείς επιδράσεις τους στην υγεία, κυρίως μέσω μηχανισμών φλεγμονής (à1354) και οξειδωτικού stress .Ρύπανση περιβάλλοντος ρύπανση της ατμόσφαιρας -γενικά / 2013: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΤΟΣ ΑΕΡΟΣ - Δέκα αρχές για καθαρό αέρα / όζον / Περιβαλλοντικές και επαγγελματικές παθήσεις -ανασκόπηση 2013 / ΔΥΣΜΕΝΕΙΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ / δυσμενείς επιδράσεις στην υγεία / επιρρέπεια στους ατμοσφαιρικούς ρύπουςκοινοί μηχανισμοί τοξικότητας / περιβαλλοντικοί ρύποι  / δυσμενείς επιδράσεις των αιωρούμενων σωματιδίων / δυσμενείς επιδράσεις των αερίων ρύπων στην υγεία / ρύπανση περιβάλλοντος / περιβαλλοντικοί ρύποι / Εναπόθεση σωματιδίων στους πνεύμονες


το 2013, στη Βαρσοβία, πραγματοποιήθηκε η διάσκεψη κορυφής για το κλίμα, ακριβώς τις ημέρες που ο υφώνας Halyan ισοπέδωσε τις Φιλιππίνες και άφησε πίσω του 5200 νεκρούς και 1600 αγνοούμενους. Ο στόχος των διασκέψεωφν κορυφής είνια πάντα ο ίδιος: η εφραμογή των συμφωνιών του Κιότο, από το 1997, και η εφαρμογή του συμβοαλαίου που υπογράφτηκε από 189 χώρες, για να μειώσουν μέχρι το 2012, τους ρύπους που δημιουργούν την υπερθέρμανση του πλανήτη. Αλλά πως; οι γίγνατες της βαριάς βιομηχανίας, ΗΠΑ, Ευρώπη, Ρωσία, Καναδάς, Βρζιλία Μεξικό, και τελευταία χρόνια η Κίνα και οι Ινδίες, αδιαφορούν. Οι ρύποι της ατμόσφαιρας, όπως το διοξείδιο του άνθρακα, το μεθάνιο και το διοξείδιο του αζώτου, συμβάλλουν στο φαινόμενο του θερμοκηπίου και την καταστροφή του πλανήτη. Αυξάνεται στην ατμόσφαιρα η συγκέντρωση του CO2 (και αυτομάτως, αυξάνεται και η θερμοκρασία) και για πρώτη φορά, 25.000.000 χρόνια μετά, το διοξείδιο του άνθρακα ξεπέρασε τα όρια. Η άνοδος θα συνεχιστεί εάν δεν αλλάξουμε πολιτική. Όταν μισός βαθμός υπερθέρμανσης προκαλεί τις καταστροφές που βιώνουμε σήμερα, τι θα συμβεί όταν η αύξηση της θερμοκρασίας θα υπερβεί τους 3 βαθμούς; Τα τεράτια φράγματα, η υπερκατανάλωση σε ενέργεια η κλυκλοφορία των οχημάτων, οι αεροπορικές συγκοινωνίες, και η γεργία συμβάλλουν στη ρύπανση του περιβάλλοντος και κοστίζουν ετησίως 900 δισ δολάρια, που, στην πραγματικόττηα, τα επενδύουμε για την καταστροφή μας.
Η ταχεία αύξηση του πληθυσμού από 300 εκατομμύρια, την εποχή της γέννησης του Χριστού, σε 7 δισ., σήμερα, έχει πολύ δυσμνενείς συνέπειες στο κλίμα και στο περιβάλλον. Υ[πολογίζεται ότι μέχρι το 2050, ο πληθυσμός της γης θα φτάσει τα 9 δισ., και αναρτωτιέται κανείς, αν η γη θα μπορέσει να να συντηρήσει όλους αυτούς τους ανθρώπους. να τους προσφέρει τα απαραίτητα, δηλαδή την τροφή και το πόσιμο νερό.
Οι φυσικές καταστροφές, ήδη χτυπούν την πόρτα μας. βρισκόμαστε, ακόμη στην αρχή.... αλλά ήδη ο πλανήτης έχει μεταβληθεί σε μια τεράστια χωματερή. Πριν 200 χρόνια, είχε αρχίσει η επιστημονική έρευνα του πλανήτη, ιδιαίτερα η γήινη ατμόσφαιρά του. Είναι γεγονός ότι η κλιματική μεταβολή επηρεάζει ανάλογα την πολιτική και οικονομική ζωή των ανθρώπων. Βρισκόμαστε στα πρόθυρα μιας μεγάλης καταστροφής.


ΟΙ ΔΥΣΜΕΝΕΙΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΕΩΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ [βλ.: επιδράσεις στην υγεία /Εναπόθεση σωματιδίων στους πνεύμονες].
Ιστορικά, ο άνθρωπος ήταν ανέκαθεν εκτεθειμένος σε αιωρούμενα σωματίδια στον αέρα του περιβάλλοντος στη μορφή της βιολογικής επιμερισμένης ύλης (πχ., βακτηρίδια), λεπτά μόρια καπνού, και φερόμενη με το ρεύμα αέρος σκόνη κι έχει αναπτύξει ένα ικανοποιητικό προσταστευτικό και αμυντικό σύστημα για την κάθαρση των παρασυρόμενων με την εισπνοή σωματιδίων με τοξική, λοιμογόνο, ερεθιστική ή ασφυξιογόνο δράση. Η επικάλυψη του βλεννογόνου με των αεραγωγών με βλέννη και των αεροχώρων με επιφανειοδραστική ουσία και τα απρακείμενα κλυτταρα εκλύουν ποσότητες ανιοξειδωτικών παραγόντων και παρέχουν προφύλαξη έναντι των οξειδωτικών επιδράσεων πολλών ρύπων, όπως τα ΡΜ10 και τα NOx. Επιπλέον, οι οξιδωτικοί ρύποι μπορούν, εν γένει, να εξουδετερωθούν από πρωτεΐνες και ρυθμιστικές ουσίες στο υγρό πουθ επιλαύπτοει τις ελέυεθρες επιφάνειες του αναπνευστικού συστήματος (βλέννη,επιφανειοδραστική ουσία). Τα σωματίδια και οι ρύποι που καθηλώνονται στον βλεννογόνο, παγιδεύονται εκεί και καθαίρονται μέσω της ώσεως των κροσσών, με την οποία ωθούνται προς τον φάρυγγα, από όπου αποχρέμπτονται, αναμιγνυόμενοι με βλέννη ή καταπίνονται. Στο αναπνευστικό σύστημα σωματίδια, επίσης, εξουδετερώνονται από τους αεραγωγούς με τη δράση ανοσοκυττάρων, όπως τα μακροφάγα και τα ουδετερόφιλα. Βιολογικά σωματίδια αποδομούνται ευχερώς στα φαγολυσοσώμια των κυττάρων αυτών αλλά οι ανόραγανη ύλη πρέπει να αποβάλλονται με φυσικό τρόπο είε μέσω του λεμφικού συστήαμτος ή μέσω της βλεννοκροσσωτής συσκευής, όπως προαναφέρθηκε. Οι αέριοι ρύποι διαλύονται στην βλέννη ή στην επιφανειοδραστική πυσία, που επαλείφουν τους αεραγωγούς και αεροχώρους, αντίστοιχα, και, είτε διαντιδρούν με βιολογικά μόρια, ή διαχέονται και απομακρύνονται. 
ΑΣΘΜΑ Οι δυσμενείς επιδράσεις των ατμοσφαιρικών ρύπων είναι πολυάριθμες, αλλά συχνά αναφέρονται ότι εμπλέκονται στην επίπτωση, αλλά και τις παροξύνσεις άσθματος σε παιδιά και ενήλικες. Πχ., τα παιδιά που διαβιούν πλησίον οδού βαριάς κυκλοφορίας, τελούν υπό υψηλότερο κίνδυνο αναπτύξεως άσθματος. Oι επιδημιολογικές πληροφορίες περί επιδεινώσεως του άσθματος και παροξύνσεων μεταξύ ασθματικών εκτεθειμένων σε ατμοσφαιρικού ρύποθυς είναι πειστικότερες από εκείνες που συμπεραίνουν την αιτιοπαθογενετική σχέση του άσθματος με τη ρύπανση της ατμόσφαιρας, ως προκλητικού παράγοντος εκλύσεως ασθματικών συμπτωμάτων. Εν τούτοις, η δυνητική ικανότητα της ρυπάνσεως της ατμόσφαιρας να προκαλεί άσθμα, σε προηγούμενα υγιείς δεν μπορεί να αποκλεισθεί. Σε σχέση με άλλα αίτια του άσθματος, η ατμοσφαιρική ρύπανση δεν φαίνεται να είναι κρίσιμος αιτιοπαθογενετικός απράγοντας, αλλά μπορεί να εισφάρει στη δράση άλλων αιτιολογιών προς αύξηση του κινδύνου εμφανίσεως της παθήσεως.ΣΟι δυσμενείς επιδράσεις της ατμοσφαιρικής ρυπάνσεως στην πνευμονική λειτορυγία, συνήθως, δεν φαίνεται να σχετίζεται με το άσθμα. Οι επιδράσεις αυτές είναι σχετικά μικρότερης σημασίας επειδή παρτηρούνται σε πολύ υψηλές συγκεντρώσεις ρύπων, πολύ υψηλότερες από τις παρατηρούμενες σε συνήθεις συνθήκες.
ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΟΠΑΘΕΙΑ
Είναι, ως γνωστό, μια χρόνια φλεγμονώδης ποάθηση των αεραγωγών, που συνήθως εντοπίζεται μεταξύ καπνιστών, και επιδεινώνεται μετά έκθεση σε ατμοσφαιρικούς ρύπους. Οι ασθενείς με καρδιαγγειακά προβλήματα είναι, επίσης, περισσότερο επιρρεπείς στην ρύπανση του περιβάλοντος που απολήγει σε αύξηση της επιπτώσεως των καρδιακών και εγκεφαλικών επεισοδίων. Τόσο καρδιαγγειακά όσο κια αναπνευστικά προβλήματα, απότοκα εκθέσεως σε ατμοσφαιρική ρύπανση μπορεί να επιβάλουν εισαγωγή στο Νοσοκομείο, να επιδεινώσουν την ποιότητα ζωής, να αναβαθμίσουν τη βαρύτητα της παθήσεως, ακόμη και να προκαλεσουν το θάνατο. Μεγάλος αριθμός μελετών φαλάγγων, κέχουν συμπεράνει ότι ότι η μόλυνση της ατμόσφαιρας με σωματίδια κάθε φύσεως μειώνει το προσδόκιμο επιβιώσεως κατά 1-2 χρόνια, παρ΄όλο ότι οι επιδράσεις αυτές δεν τυχαίνουν ομοιόμορφης κατανομής στο γενικό πληθυσμό, αλλά εξαρτώνται από έναν αριθμό παραγόντων επιρρέπειας.
 
ΕΠΙΡΡΕΠΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΑΕΡΙΟΥΣ ΡΥΠΟΥΣ Η επηρρέπεια στους ατμοσφαιρικούς ρύπους δεν κατανέμεται ομοιόμορφα σε ολόκληρη την κοινότητα. Περισσότερο επιρρεπείς είναι άτομα στις ακραίες ηλικίες και εκείνοι που έχουν χρόνιες πνευμο-καρδιαγειακές παθήσεις. Το 2004 ο ΠΟΥ δημοσίευσε μια μονογραφία σχετικά με την επιρρέπεια των παιδιών στις δυσμενείς επιδράσεις της ρυμπάνσεως της ατμόσφαιρας. Η μελέτη εκείνη κατέληγε ότι 'τα παιδιά είναι επιρρεπέστερα στις δυσμενείς επιδράσεις της ρυμπάνσεως, λόγω ανολοκλήρωτης αναπτύξεως ων πνευμόνων τους, ατελών μεταβολικών συστημάτων, ανώριμων προσταυτετικών και αμυντικών μηχανισμών και υψηλότερων δεικτών των αναπνευστικών λοιμώξεων'. Η ενδομήτρια κι εξωμήτρια πνευμονική ανάπτυξη όπως και η ικανότητα των συστημάτων αποτοξικότητας, έχουν δειχθεί ότι, απαιτούν χρόνο προκειμένου να ωριμάσουν,
που μπορεί, τουλάχιστον εν μέρει, να ευθύνεται για την αναγνωρισμένη επιρρέπεια, μετά έκθεση σε ατμοσφαιρικούς ρύπους, ενώ τα απιδιά είναι εκτεθειμένα σε υψηλότερα επίπεδα ρύπάνσεως, λόγω των τύπων των δραστηριοτήτων τους. Τέλος, η μελέτη της ΠΟΥ κατέλειξε ότι η έκθεση των παιδιών έχει δυσμενέστερες και μονιμότερες συνέπειες όπως η μείωση της μέγιστης λειτουργικής ικανότητας, κατά την έλευσή τους στην ενήλικη ζωή. Εντούτοις, όλα τα παιδιά δεν εμφανίζουν συγκρίσιμη επιρρέπεια κια η ΠΟΥ αναγνωρίζει ότι και οι πλέον επιρρεπείς είναι εκείνοι με υποκείμενες παθήσεις, ιδίως, άσθμα. Το κύημα και το νεογέννητο είναι, πείσης, σε υψηλότερο κίνδυνο. και οι ενδείξεις συνηγορούν περί μιας αιτιολογικής συσχετίσεως της ρυπάνσεως της ατμόσφαιρας από επιμερισμένα σωματίδια και θανάτους από αναπνευστικές παθήσεις στην περιγεννητική περίοδο.
Η έκθεση σε υψηλές συγκεντρώσεις ενδοοικιακής ρυπάνσεως όπως ο καπνός ή η επαγγελματική σκόνη, μπορεί να απολήγει σε αύξηση της επιρρέπειεας μεταξύ των ενηλίκων και των παιδιών, στην εξωοικιακή ρύπανση. Κοινωνικοοικονομικές παράμετροι, όπως η εκαπίδευση και η δίαιτα μπορεί, επίσης, να επηρεάζουν την ευαισθησία στους ατμοσφαιρικούς ρύπους, κια μπορεί, τουλάχιστον εν μέρει, να εξηγούν γιατί το προσδόκιμο επιβιώσεως είναι βραχύτερο σε άτομα από ομάδες πληθυσμού σε μειονεκτικότητα.