Σπινθηρογράφημα

|σπινθηρογράφημα αιματώσεως|σπινθηρογράφημα αερισμού-αιματώσεως |σπινθηρογράφημα πνεύμονος και νεότερες τεχνικές|σπινθηρογράφημα εκπομπής ποζιτρονίου|σπινθηρογράφημα στη διάγνωση και σταδιοποίηση νεοπλασμάτων|Σε προγραμματισμένους για χειρουργική μείωση του πνευμονικού όγκου ασθενείς με ΧΑΠ....βλ.:  |πνευμονικό εμφύσημα-θεραπεία|
Λόγω της ικανότητας της macro-aggregated albumin (MAA) να αποφράσσει τα τριχοειδή μετά ενδοφλέβιας χορηγήσεως η συγκέντρωση στα όργανα που αρδεύονται με συστηματική κυκλοφορία μπορεί, μόνο να συμβεί επί υπάρξεως δεξιάς-προς-αριστερά διαφυγής... βλ.: |δεξιά προς αριστερά διαφυγή|. Το φλεγμονώδες υπόστρωμα διαφόρων πνευμονοπαθειών μπορεί να απεικονιστεί λεπτομερέστερα με τη βοήθεια FDG-PET ([18F]-2-fluoro-2-deoxyglucose) έχει πράγματι εισφέρει σε εκρηκτικούς ρυθμούς βελτίωση της διαγνωστικής ικανότητας  αφότου αναγνωρίστηκε ότι η πρόσληψή του είναι αυξημένη σε περιοχές ινώσεως ή μελλιττοκηρύθρας σε ασθενείς με πνευμονική ίνωση (&). Έχει γνωστεί, πρόσφατα ότι ο παράγων Glucose transporter-1 (Glut-1) είναι ο βασικότερος μεταφορέας για την FDG. ⇒|Η συμβολή του σπινθηρογραφήματος στην προσέγγιση φλεγμονωδών παθήσεων| Με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται η διάκριση μεταξύ φλεγμονωδών παθήσεων και λοιμωδών νόσων, που άλλως, θα ήταν η διάκριση δυσχερής και θα επιβεβαιωνόταν με χρονοβόρες καλλιέργειες βιολογικών υγρών και βιοπτικών δειγμάτων, τα αποτελέσματα των οποίων θα διετίθεντο, όταν  η νόσος θα είχε ήδη εξελιχθεί. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία, ιδίως εφόσον οι θάνατοι από λοιμώξεις εξακολουθούν να υπερβαίνουν τους θανάτους από καρκίνο του προστάτη, του μαστους και το AIDS, αθροιστικά (&), Σημειώνεται ότι τα συμπτώματα, ιδίως επί πνευμονοπαθειών, είναι ταυτόσημα σε μεγάλη ποικιλία παθήσεων, όπως τα νεοπλάσματα και οι φλεγμονώδεις παθήσεις (&). Επομένως, στο κλινικό περιβάλλον, μια απεικονιστική τεχνική που θα μπορούσε να διακρίνει τις φλεγμονώδεις από τις τοπικές μικροβιακές λοιμώξεις θα, με ικνοποιητική ευαισθησία και ειδικότητα θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιμη. Το ΡΕΤ έχει την εγγενή ικανότητα να εισφέρει βελτίωση στη διάγνωση των βακτηριακών λοιμώξεων (&, &), καθώς έχει την ευαισθησία να ανιχνεύει βιολογικές διαταραχές σε νευρολογικές παθήσεις, οι οποίες δεν αναγνωρίζονται στην CT ή την MRI., ακόμη και πριν από την εκδήλωση των συμπτωμάτων. εικ.1 αρχές λειτουργίας του ΡΕΤ. Ενα βιολογικά ενεργό μόριο ραδιοεπισημαίνεται με ραδιοϊσότοπο ποζιτρονίου
Το ΡΕΤ ολοκλήρου του σώματος, σε περιπτώσεις νεοπλασιών εισφέρει i. την ταυτοποίηγση της παθήσεως σε εξαιρετικά πρώιμο στάδιο, ii τη διάκριση καλοήθων από κακοήθεις βλάβες, iii την επισκόπηση όλων των οργάνων για μεταστάσεις και, vi εισφέρει στον σχεδιασμό της θεραπείας.