σπινθηρογράφημα αιματώσεως, αερισμού -αιματώσεως

Η σπινθηρογραφική απεικόνιση του πνεύμονος διενεργείται [α] με σπινθηρογράφημα αιματώσεως και [β] αερισμού, με τη χρήση ραδιοσημασμένων με 81mKr or 133Xe, 99mTc ή 68Ga αεροσoλών όπως μικροσωματίδια άνθρακος ή αλβουμίνης τα οποία έχουν το πλεονέκτημα της φυσιολογικής και ομοιογενούς κατανομής και γνωστής κινητικής, τόσο στη φάση της μιας αναπνοής, όσο και σε φάση εξισορροπήσεως ή και φάση εκπλύσεως. Ανάλογα με το αεροδυναμικό τους μέγεθος και τον τύπο της ροής, η ραδιοσημασμένη αεροσόλη μπορεί να μην προωθείται μέχρι τα βρογχιόλια και τον κυψελιδικό χώρο, ώστε παράγονται θερμά στίγματα (hot spot), λόγω του εγκλωβισμού τους σε κεντρικότερους αεραγωγούς, αλλά και να εισφέρουν σε σύγχυση στην επακόλουθη μελέτη αιματώσεως, ιδιαίτερα με χρήση 99mTc. για το σπινθηρογράφημα αιματώεως χορηγείται IV παράγοντες που φτάνουν μέχρι την πνευμονική αγγειακή κοίτη και για το σκοπό αυτό, συνήθως ρησιμοποιείται ραδιοσημασμένη με 99mTcλευκωματίνη .

|σπινθηρογράφημα|Το σπινθηρογράφημα αιματώσεως, λόγω του χαμηλού κόστους, και της ασφάλειας έχει καταστεί ακρογωνιαίος λίθος στη διάγνωση και την παρακολούθηση της ΠΕ. Το σπινθηρογράφημα αιματώσεως πνευμόνων είναι χρήσιμο για: τη διάγνωση της ΠΕ, την ανίχνευση και την την υπορτροπή υπό θεραπεία ή λόγω διακοπής της, τη διαφορική διάγνωση μεταξύ θρομβοεμβολικής και μη θρομβοεμβολικής πνευμονικής υπερτάσεως.Για τη διάγνωση της ΠΕ αναζητούνται δύο κύρια κριτήρια: α. η ταυτοποίηση ελλείμματος της αιματώσεως, που να αντιστοιχεί σ΄ένα ή περισσότερα βρογχοπνευμονικά τμήματα και, β. εκτροπή της πνευμονικής ροής αίματος από τις κατώτερες και οπίσθιες περιοχές. Τα ελλείμματα της αιματώσεως, τυπικά είναι πολλαπλά, έχουν σφηνοειδές σχήμα και είναι συνήθως αμφοτερόπλευρα. Το σπινθηρογράφημα αιματώσεως έχει ευαισθησία 100% επειδή επιτρέπει τον ασγφαλή αποκλεισμό της ΠΕ έαν η διάγνωση είναι αρνητική. Αντίθετα, η ειδικόττηά της διαφέρει σε διάφορες δημοσιεύσεις αλλά κατά μέσο όρο, δεν πρσεγγίζει αποδεκτές τιμές, για την αύξηση της ειδικότητά της. Έχει εισαχθεί το σπινθηρογράφημα αερισμού, αλλά είναι κοπιώδες, χρονοβόρο, και δεν διατίθεται ευχερώς. Στις ημέρες μας, το σπινθηρογράφημα αερισμού συνιστάται μόνο σε επιλεγμένους  ασθενείς με ΠΕ, επειδή παρόμοια αποτελέσματα μπορεί να παραληφθούν με την απλή ακτινογραφία θώρακος. Παλαιότερα, είχε εισαχθεί ένας νέος τρόπος ταξινομήσεως των ελλειμμάτων αιματώσεως προκειμένου να βελτιωθεί η διαγνωστική οξύτητα σε συνδυασμό με ακτινογραφία θώρακος, με τις μεθόδους αυτές, έχει μακταστεί δυνατόν να παραληφθούν αποελέσματα συγκρίσιμα με εκείνα από την ψηφιακή αγγειογραφία. Το σπινθηρογράφημα αιματώσεως είναι επίσης χρήσιμο στην παρφακολούθηση ασθενών με ΠΕ, καθώς εισφέρει στην στην εκτίμηση της αποδόσεως της θεραπείας τις πρώτε ημέρες από την εφαρμογή της, επιτρέπει έγκαιρη ανάδειξη πρώιμων και όψιμων υποτροπών, και την ροπή του ασθενούς πορος την ανάπτυξη πνευμονικής νυπερτάσεως, εν,ω, ταυτόχρονα, εισφέρει στην διάκριση μεταξύ θρομβοεμβολικής πνευμονικής υπερτάσεως, και άλλων μορφών πνευμονικής υπερτάσεως.
Στο σπινθηρογράφημα αερισμού-αιματώσεωςV̇/Q̇ , ενίενται ενδοφλεβίως ραδιοσημασμένα μικροσσφαιρίδια ανθρώπινης λευκωματίνης με τεχνήτιο 99mΤc, που καθηλώνονται στα πνευμονικά τριχοειδή, και η ακτινοβολία που εκπέμπουν καταγράφεται από γ-κάμερα κι έτσι σκιαγραφείται ολόκληρο το πνευμονικό τριχοειδικό δίκτυο. Εικόνα 1. σπινθηρογράφημα αερισμού-αιματώσεως επί ασθενούς με ΠΕ. O
Ταυτόχρονα ο αερισμός του πνεύμονος καταγράφεται με εισπνοή όγκου xenon. Ο φυσιολογικός τύπος κατανομής των ραδισοσημασμένων ουσιών αποκλείει την ΠΕ, αλλά 'ψυχρές περιοχές' μπορεί να εμφανιστούν όπου υπάρχει έλλειμμα αιματώσεως, που μπορεί να εμφανιστούν σε περιοχές εμφανών ανωμαλιών στην ακτινογραφία θώρακος, όπως επί πλευριτικής συλλογής, πνευμονικού καρκίνου ή φυσαλίδας. Στις περιπτώσεις αυτές, περιοχικός, επίσης, αερισμός είναι, συνήθως μειωμένος στις περιοχές αυτές, με αποτέλεσμα την καταγραφή αντιστοιχισμένων ελλειμμάτων, στα σπινιθηρογραφήματα αερισμού-αιματώσεως.|οξεία πνευμονική εμβολή||