ΕΡΓΟΣΠΙΡΟΜΕΤΡΙΑ: Η διαχείριση της καρδιοπνευμονικής δοκιμασίας κοπώσεως - ερμηνεία αποτελεσμάτων

Σε φυσιολογικά άτομα, η δοκιμασία ασκήσεως οριοθετείται, κυρίως, από τη λειτουργία του καρδιαγγειακού συστήματος. Στο σημείο, κατά το οποίο ο εξαταζόμενος προσεγγίζει τα όρια εξαντλήσεως και έχει επιτύχει την V̇Ο2  ΜΑΧ, είναι το όριο του καρδιαγγειακού του συστήματος, δηλαδή το ανώτατο σημείο που μπορεί να προωθήσεις επαρκώς οξυγονωμένο αίμα στην περιφέρεια, προκειμένου να διατηρηθούν ικανοποιητικά επίπεδα αερόβιου μεταβολισμού στους καταβάλλοντες έργο –για την διεκπεραίωση της δοκιμασίας- μύες.  

Φυσιολογικές απαντήσεις
Παθολογικές απαντήσεις
Χαμηλή προσαρμογή – fitness
Αναπνευστικές διαταραχές
πνευμονικές αγγειοπάθειες
Καρδιαγγειακές διαταραχές