Καρδιακή ανεπάρκεια, κλινική εικόνα

 Η κατάλληλη δομική συγκρότηση συνεπάγεται τη λειτουργική υπόσταση της καρδιάς, ως αντλίας θετικής εκτοπίσεως αίματος προς δύο, ταυτόχρονα άξονες: τους πνεύμονες κια τη συστηματική κυκλοφορία. Εάν η σχέση μεταξύ των αγγειακών αντιστάσεων των δύο αξόνων και της εξωθητικής ικανότητας της καρδιάς ανατραπεί, λόγω εκτροπής οποιυδήποτε από τους εμπλεκόμενους 4 παράγοντες, προκύπτουν συμπτώματα και σημεία, που είναι απότοκα της αντίστοιχης ανατροπής. Έτσι, περιγράφονται συμπτώματα της ανεπάρκειας της δεξιάς καρδιάς ή συμπτώματα της ανεπάρκειας της αριστεράς, αν και η διάκριση αυτή δεν είναι ούτε ασφαλής, για κλινική χρήση, ούτε ακριβής, ιδίως, επειδή, η δεξιά καρδιακή ανεπάρκεια εξελίσσεται σε αριστερή και αντίθετα ή επειδή μπορεί να συνυπάρχουν

Κατά παράδοση, πάντως, τα συμπτώματα και σημεία της καρδιακής ανεπάρκειας διακρίνονται ως της δεξιάς ή αριστερής μοίρας. ΚΑθώς η αριστερή καρδιακή ανεπάρκεια απολήγει σε μείωση του όγκου εξωθήσεως προς την συστηματική κυκλοφορία, τα αρχικά συμπτώματά της αφορούν σε διαταραχές στην πνευμονική κυκλοφορία.

συμπτώματα της καρδιακής ανεπάρκειας (ΚΑ)

 1. δύσπνοια κοπώσεως/και δύσπνοια ηρεμίας
 2. ορθόπνοια
 3. οξύ πνευμονικο οίδημα
 4. θωρακαλγία/αίσθημα συσφίγξεως και αίσθημα παλμών
 5. ταχυκαρδία
 6. εξάντληση και αδυναμία
 7. νυκτουρία κια ολιγουρία
 8. ανορεξία, απώλεια βάρους και ναυτία
 9. εξώφθαλμος και ορατές ώσεις των οφθαλμών
 10. αδύνατος, ταχύς και άδειος σφυγμός
 11. διάταση των φλεβών του τραχήλουFigure 19.1. Timing of the jugular venous pulse (JVP) is displayed in relation to the carotid arterial tracing, first (S1) and second (S2) heart sounds, and the electrocardiogram (ECG).
 12. σύγχυση
 13. διαταραχές της μνήμης
 14. ευερεθιστότητα
 15. κεφαλαλγία
 16. αϋπνία
 17. εφιάλτες
 18. σπάνια, απώλεια προσανατολισμού, ψύχωση,

σημεία της καρδιακής ανεπάρκειας (ΚΑ)

 1. τρίζοντες, συρριγμός
 2. S3 καλπαστικός ρυθμός και εναλλακτική ώση
 3. αύξηση της εντάσεως του δεύτερου -πνευμονικού τόνου
 4. ηπαροσφαγιδική παλινδρόμηση
 5. ασκίτις, ηπατομεγαλία και οίδημα ανά σάρκα
 6. κεντρική ή περιφερική κυάνωση
 7. ωχρότης

βλέπε:

φυσική εξέταση

διάγνωση