Καρδιακή ανεπάρκεια, αριστερή, συμπτώματα και σημεία

 συμπτώματα αριστερής καρδιακής ανεπάρκειας

Η "αριστερή" καρδιακή ανεπάρκεια, προκαλεί συμφόρηση του πνευμονικού αγγειακού δικτύου, συμφόρηση στους πνεύμονες και αύξηση του έργου αναπνοής και, επομένως, τα συμπτώματα είναι αναπνευστικής φύσεως. Η αριστερή, καρδιακή ανεπάρκεια μπορεί να διακριθεί σε ανεπάρκεια του αριστερού κόλπου, της αριστερής κοιλίας ή της συστηματικής κυκλοφορίας.

 •  δύσπνοια, κοπώσεως ('dyspnée d'effort') και, σε εξελιγμένβες περιπτώσεις, δύσπνοια ηρεμίας.

Η δύσπνοια επιδεινώνεται επί κατακλίσεως, ορθόπνοια, λόγω της μεταβολής της περιοχικής σχέσεως V'/Q στις κορυφές των πνευμόνων.Συχνά εκτιμάται με τον αριθμό των μακξιλαριών που χρησιμοποιεί ο ασθενής, προκειμένου να ανακουφισθεί από το σύμπτωμα και σε ακραίες περιπ΄τωσεις, ο ασθενεής επιλέγει να κομάται "όρθιος".

 • νυκτερινή, παροξυσμική δύσπνοια.

Είναι γνωστή και ως "καρδιακό άσθμα", που παριστά αιφνίδια δύσπνοια, που αφυπνίζει τον ασθενή.

 • εύκολη κόπωση και,
 • δυασανοχή στην άσκηση, ανάλογα με την έκταση της βλάβης.

Η εμπλοκή της αριστερής κοιλίας μπορεί να εκδηλωθεί με συμπτώματα, όπως σύγχυση, κεφαλαλγία και κρύα άκρα.

σημεία αριστερής καρδιακής ανεπάρκειας

Από τα κοινότερα σημεία της αριστερής καρδιακής ανεπάρκειας,

 • η ταχύπνοια και η αύξηση του έργου ανανοής,

λόγω της μεγάλης μειώσεως της πνευμονικής ενδοτικότητας, εκ των συμφορημένων πνευμονικών τριχοειδών. Αρχικά, εντοπίζονται υγροί ρόγχοι, στις πνευμονικές βάσεις και, με την εξέλιξη της παθήσεως σε όλα τα πνευμονικά πεδία (χρόνιο πνευμονικό οίδημα).

 • κυάνωση

υποδηλώνει σοβαρή υποξαιμία, είναι εκδήλωση εγκατεστημνένου πνευμονικού οιδήματος και οφείλεται ποικιλία λόγων:

 1. αύξηση του πάχους της τριχοειδικής μεμβράνης, λόγω της οποίας επιβραδύνεται η διάχυση του Ο2. Το CO2 δεν επηρεάζεται και PaCO2 παραμένει φυσιολογική ή χαμηλότερη, μερικές φορές σημαντικά, ανάλογα με την εγκατεστημένη ταχύπνοια.
 2. διαταραχές αερισμο΄πυ-αιματώσεως. λόγω της μεταβολής της διατάξεως, κατά ζώνες του West.
 • μετακίνηση της καρδιακής ώσεως πλαγίως,

που παρατηρείται μετά την εγκατάσταση κοιλιακής υπερτοφίας.

 • καλπαστικός ρυθμός

που είναι δείκτης αυξημένης αιματικής ροής, ή αυξημένης ενδοκαρδιακής πιέσεως.

 • καρδιακά φυσήματα

απότοκα βαλβιδοπαθειών, που είναι είτε αίτιο (στένωση της αορτής) ή αποτέλεσμα (ανεπάρκεια μιτροειδούς) της καρδιακής ανεπάρκειας.

υπερτροφία αριστερής κοιλίας

====================

στένωση της αορτής και στφανιαία νόσος

Η στένωση της αορτικής βαλβίδας είναι οι κοινότερος τύπος καρδιοπάθειας, μεταξύ των ηλικιωμένων, και συνήθως συνυπάρχει με στεφανιαία νόσο. Η πρότυπη θεραπεία των ασθενεών με τις δύο παθολογικές καταστάσεις είναι η χειρουργική αντικατάσταση της αορτικής βαλβίδας, και η παράκαμψη της στενωμένη στεφανιαίας. Εγείρονται ζητήματα αναφορικά με την διακθετηριακή αντικατάσταση της αορτικής βαλβίδας (&). 

 •