ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΠΝΕΥΜΟΝΟΠΑΘΕΙΩΝ

 | διαθωρακική Υπερηχογραφία Πνεύμονος | κανόνας PQRST|

Συνέντευξη ασθενούςΗ συνέντευξη με τον ασθενή διευκολύνει τη συλλογή υποκειμενικών εντυπώσεων, αναφορικά  με την παρούσα κατάστασή του, συγκεντρώνονται σημειώσεις, σχετικές με τη νοσογραφία του, ενώ διευκολύνεται η εγκατάσταση εμπιστοσύνης μεταξύ ιατρού-ασθενούς.
Α. επίδειξη ειλικρινούς ενδιαφέροντος για τον ασθενή. α1. κατανόηση στις θεωρήσεις του ασθενούς. α2. επίδειξη αδιάσπαστης προσχής στον ασθενή και τις αποκρίσεις του στις ερωτήσεις, ως προς το ιστορικό. α3. Διατήρηση οπτικής εεπαφής κι επικοινωνίας με τον ασθενή.
B. εισαγωγή. β1. επίδειξη επαγγελματικής εμφανίσεως (ένδυμα, συμπεριφορά, σεβασμός κλπ. σΣυστήνουμε τον εαυτό μας με το επώνυμο (πχ., κα .......,  είμαι ο Πνευμονολόγος κος Μ..... Γ. χρησιμοποιείστε την επικοινωνία με τα μάτια. επιδείξτε επαγγελματισμό. Ο ασθενής κάθεται δίπλα στον Ιατρό, ο οποίος του απευθύνει ερωτρήσεις με το βλέμμα προσηλωμένο στο πρόσωπό του. Επίδειξη σεβασμού στην ιδεολογία, τα πιστεύω και τις θεωρήσεις του ασθενούς. Απευθύνομε σαφείς, ολοκληρωνμένες ερωτήσεις (: πως ήταν η αναπνοή σας, σήμερα;). Επίδειξη άμεσης αντιλήψεως των αποκρίσεών του (:επομένως, είχατε αίσθημα συφίξγξεως, σήμερα το πρωί). Επίδειξη κατανοήσεως. 
Γ. λήψη ιστορικού. 
ηλικία, φύλο εθνικότητα, επάγγελμα, προηγούμενα επαγγέλματα, καλλιέργεια. Ερωτήσεις σχετικά με την ανάγκη του ασθενούς να προστρέξει σε ιατρική βοήθεια. Καταγραφή συνδεόμενων συμπτωμάτων. (:ιδρώτες, ρίγη, πυρετός, βήχας κλπ). παρούσα κατάσταση: εγκατάσταση, διάρκεια, βαρύτης. Ιστορικό παρούσης καταστάσεως. Εφαρμογή κανόνος 'PQRST'.  

Kανόνας PQRST
P: provoke/point
αίτια, προκλητικοί παράγοντες, εντόπιση, παράγοντες επιδεινωτικοί, μέτρα ανακουφίσεως. 
Q: quality,ποιότητα
π.χ., οξύς/αμβλύς πόνος, σχετιζόμενος με την εισπνοή/ανεξάρτητος με την αναπνοή. δυσκολεύει τη δραστηριότητα του ασθενούς... 
R: region, radiation, περιοχή, ακτινοβολία
που ο πόνος ακτινοβολεί, η διασπείρεται; πότε επιδεινώνεται ο βήχας, με τι αφορμές; τι τον καλμάρει;  
Sseverity, βαρύτης
κλίμακα Likert 1-10. 
Τ: χρόνος, 
πότε άρχισε  το σύμπτωμα, απότομα ή σταδιακά, συνεχές ή διαλείπων κλπ. 

 λήψη ατομικού και οικογενειακού ιστορικού: παθήσεις, νόσοι παιδικής ηλικίας, εισαγωγές στο Νοσοκομείο, για ατυχήματα, κακώσεις, επείγουσες καταστάσεις κλπ. επεμβάσεις, επείγουσες / προγραματισμένες. λήψη φαρμάκων, τρέχουσα, προηγούμενη. κοινωνικό ιστορικό:
κάπνισμα (διάρκεια, ποσόν ημερησίως, pyears), ενμδεχόμενη διακοπή με ή χωρίς ιατρική βοήθεια, χρήση ηλεκτρονικού τσιγάρου.
λήψη αλκοόλ: ποσόν, συχνόττηα, είδος, χρήση φαρμάκων-εξαρτησιογόνων, ποιό, επί πόσο διάστημα, πόσο συχνά.
Οικογενειακό ιστορικό. οικογενειακό ιστορικό για άσθμα, εμφύσημα, βρογχίτις, κυστική ίνωση. για καρδιοπάθειες, υπέρταση, νεφροπάθεια, νεοπλάσματα.
επαγγελματικό/περιβαλλοντικό ιστορικό: εργασία: επαγγελματική έκθεση, σπίτι: χρήση κλιματιστικών, τζακιού, τρόπος μαγειρεύματος. γεωγραφία: ιστοπλάσμωση, κοκκιδιοδομύκωση, βλαστομύκωση.

ζωτικά σημεία. Περιλαμβάνονται: Θερμοκρασία, καρδιακή συχνότητα, αναπνευστική συχνότητα, αρτηριακή πέιση, κορσμός αιμοσφαιρίνης, και εκτίμηση των συμπτωμάτων. Εκτίμηση ζωτικών σημείων, μέ την προσέλευση, με την αλλάγή θέσεως, με πλευρωδυνία ή άλλη παθολογική καταπόνιση. πριν και μετά την χορήγηση φαρμάκων που μπορεί να επηρεάσουν την καρδιαγγειακή και αναπνευστική.  λειτουργία.
Εκτίμηση του αυχένος και της κεφαλής. κεφαλή: εκφράσεις προσώπου, κυάνωση, εκπνοή με σφιηγμένα χείλη, ρινική καταρροή, οφθαλμοί, μέγεθος κόρης και αντιδράσεις, έλελγχος βυθού.
εκτίμηση/φυσική εξέταση του θώρακος. αναπνευστική συχνότητς, φυσιολογική, ταχύπνοια, βραδύπνοια. ρυθμός: ομαλός, ανώμαλος. τύπος αναπνοής: εύπνοια, υπέρπνοια, υπόπνοια, παθολογικοί τύποι αναπνοής, Kausmaul, Cheyne-Stokes, Biot. Σχήμα, μέγεθος θώρακος. Προσθιοπίσθια διάμετρος, κυφοσκολίωση, εισολκή στέρνου. πτ΄'ηνειος θώρακας.  Πληκτροδακτυλία.  
-Ψηλάφηση. θεσητραχείας, περιοχές ευαισθησίας, συμετρία. τα χέρια κινούνται ομοιόμορφα; tactile fremitus; υποδόριο εμφύσημα.
-επίκρουση. τυμπανικότητα: παγίδευση αέρος, πνευμοθώρακας; αντήχηση: φυσιολογική, πύκνωση; αμβλύτης: πύκνωση, ατελεκτασία, πλευριτική συλλλογή. διάταση: πλευριτική συλλογή. πνευμονεκτομή.
-ακρόασηΑναπνευστικό ψιθύρισμα: χαμηλού τόνου και διαρκέστερο στην εισπνοή παρά την εκπνοή.  Φυσιολογικά, ακούγεται στο πλείστον της επιφανείας των πνευμονικών πεδίων. Βρογχική αναπνοή: σκληρό, υψηλότερου τόνου, διαρκέστερο στην εκπνοή, παρά την εισπνοή, Φυσιολογικά ακούγεται πάνω από το στέρνο και την μεσοπλάτια περιοχή. Βρογχοκυψελιδικό ψιθύρισμα: μέσης εντάσεως και τόνου, με ίση διάρκεια μεταξύ εισπνοής και εκπνοής. Φυσιολογικά, ακούγεται άνω από το στέρνο και στις κορυφές. Μη μουσικοί, διακεκομμένοι, υγροί, ήχοι: τρίζοντες: Ομοιάζουν με το τρίψιμο μιας τρίχας, μπροστά από το αυτί. Διακρίνονται σε λεπτούς, μέσους και αδρούς. Πρώιμους εισπνευστικούς, μέσους και τελο-εισπνευστικούς. Μπορεί να οφείλονται στο άνοιγμα της κυψελίδας (οι λεπτοί), υγρό στα βρογχιόλια (μέσοι), και υγρό στους μεγαλύτερους αεραγωγούς (αδροί). Μουσικοί, συρρίττοντες, συνεχείς ήχοι: Συνήθως εκπνευστικοί, συνοδεύονται με παράταση της εκπνοής και θορυβώδες αναπνευστικό ψιθύρισμα. Παράγονται από τον αέρα, όταν διέρχεται από εστενωμένους αεραγωγούς.Έχουν υψηλό τόνο, εάν ο αέρας διέρχεται από πολύ εστενωμένο αεραγωγό. Περιγράφονται ως μονοφωνικοί (μονότονοι) ή πολυφωνικοί (πολύτονοι), Οι πολυφωνικοί παράγονται στην εκπνοή. Ρόγχοι: Αδροί, υγροί, συνεχείς χαμηλού τόνου, παράγονται από μεγάλη συσσώρευση εκκρίσεων στους βρόγχους. Οι ρόγχοι μετακινούνται ή εξαφανίζονται, εάν παραγγελθεί στον ασθενή να βήξει. Κρη(α)γμοί. ήχοι (΄΄ηχος τριβής) που ομοιάζουν με το τρίψιμο του δέρματος. Προκαλούνται από φλεγμονή των υπεζωκοτικών πετάλλων, πριν συγκεντρωθεί υγρό. ή από υπεζωκοτικό ερεθισμό.
Θέσεις ακροάσεως.  
Βήχας/απόχρεμψη. Διάρκεια: <3 εβδομάδες: οξύς. >3 εβδομάδες: χρόνιος ή υποτροπιάζων. παραγωγικός, μη παραγωγικός, χρόνος/αφορμή εμφανίσεως. Απόχρεμψη: ποσόν (>30 ml/ημέρα, <30 ml/ημερα). χρώμα, συχνότητα, συνέχεια, οσμή, πρόσμιξη αίματος.