επιφανειοδραστική ουσία: σύνθεση

Αποτελείται κατά περίπου 40% από dipalmitoylphosphatidylcholine (DPPC), που είναι φωσφολιπίδιο, και κατά περίπου 40% από άλλα φωσφολιπίδια. Μεταξύ των τελευταίων, η φωσφατυδυλογλυκερόλη, που αποτελεί το 11% των λιπιδίων της επιφανειοδραστικής ουσίας, ακόρεστο λιπαρό οξύ, που ρευστοποιεί τη στιβάδα των λιπιδίων επί της κυτταρικής επιφανείας. Ανιχνεύονται, επίσης, πρωτεΐνες (5%) . Κατά το ήμισυ προέρχονται από τις πρωτεΐνες πλάσματος, αλλά το άλλο ήμισυ αποτελείται από απολιποπρωτεΐνες (SP-A, B, C και D. Παράγονται από τα πνευμονοκύτταρα τύπου ΙΙ. Χοληστερόλη. Ίχνη άλλων συστατικών[i].
βλέπε: |Επιφανειοδραστική ουσία δυσλειτουργία | Επιφανειοδραστική ουσία, μεταβολισμός|Επιφανειοδραστική ουσία και άμυνα | Επιφανειοδραστική ουσία και υποξία| Επιφανειοδραστική ουσία και έργο αναπνοής|υστέρηση|οι πρωτεΐνες της ειφανειοδραστικής ουσίας Α και D ως δείκτες βαρύτητας της ΙΠΙ|
Οι πρωτεΐνες της επιφανειοδραστικής ουσίας A και D (SP-A D), είναι μέλη της οικογένειας των κολλεκτινών. Εκκρίνονται κυρίως από τα κυψελιδικά επιθηλιακά πνευμονοκύτταρα τύπου ΙΙ, οι SP-A και SP-D φαίνεται ότι αυξάνονται πρώιμα, μετά τηναποδόμηση του κυψελιδικού επιθηλίου (&, &). Έχει δειχθεί (&, &) ότι η SP-A ευρίσκεται σε ιδιαίτερα αυξημένες συγκεντρώσεις στο BAL ασθενών με ΙΠΙ, οι οποίοι, επίσης, εμφανίζουν μείωση της σχέσεως SP-ABAL /φωσφολιπίδια επιφανειοδραστικής ουσίας συνγκριτικά με τους υγιείς,ενώ εκείνοι με υψηλότερη σχέση αναμένεται να έχουν καλύτερο προσδόκιμο 5ετούς επιβιώσεως (&).  .  
 


[i] West, John B. (1994). Respiratory physiology-- the essentials. Baltimore: Williams & Wilkins.