Ελαστικές ίνες

H  παρουσία ελαστικών ινών στον  πνεύμονα είναι γνωστή από 100ετίας περίπου. Καταλαμβάνουν μικρή αναλογία (3-5%) του συνολικού ξηρού βάρους του πνεύμονα και, επίσης, μικρή αναλογία (10-30%) του συνολικού ποσού του συνδετικού ιστού[i]. Oι ελαστικές ίνες εκπτύσσονται κατ΄εφαρμογή δυνάμεως στα άκρα τους και ανακτούν το αρχικό τους μήκος μετά την άρση της δυνάμεως που προκάλεσε την παραμόρφωσή τους. Ο βαθμός παραμορφώσεως εξαρτάται από το μέτρο της διατείνουσας πιέσεως και τους ελαστικούς χαρακτήρες της ινός. Εξειδικευμένοι ελαστικοί ιστοί, όπως ο τραχηλικός σύνδεσμος, οι φωνητικές χορδές και η αορτή είναι πλούσιοι σε ελαστικές ίνες. Η μεγάλη διατασιμότητα του πνεύμονος αποδίδεται στο εκτεταμένο δίκτυο ελαστικών ινών του πνευμονικού παρεγχύματος. Σχεδόν πάντα, η ρήξη ή η απώλεια ελαστικών ινών συνεπάγεται απώλεια της ελαστικής συνιστώσας της διαπνευμονικής πιέσεως κι επιβράδυνση της εκπνευστικής ροής που συντελείται με δύναμη που αναπτύσσεται από την αποκατάσταση της παραμορφώσεως του ελαστικού δικτύου που προκλήθηκε κατά την προηγούμενη εισπνοή. Εκτός από το πνευμονικό παρέγχυμα, οι ελα­στικές ίνες απαντώνται ακόμη στα τοιχώματα των αγγείων, των αεραγωγών και στον υπεζωκότα.  Δεσμίδες ελαστικών ινών, διακρίνονται βρογχοσκοπικά, ως επιμήκεις αναγλυφές που προκαλούν πτυχώσεις στον υπερκείμενό τους βλεν­νο­γόνο. Ελαστικές και κολλαγόνες ίνες206.

Βλέπε:

βιοσύνθεση

μορφολογία

φυσιολογία ελαστικών ινών

μεταβολισμός

αποδόμηση


[i] Zwischenberger JB, Kirsh MM, Dechert RE, Arnold DK, Bartlett RH. Suppression of shivering decreases oxygen consumption and improves hemodynamic stability during postoperative rewarming. Ann Thor Surg  43: 428-431, 1987