Άπνοια, κεντρική, περιγραφή

Η κεντρικής αιτιολογίας αποφρακτική άπνοια χαρακτηρίζεται από επαναλμβανόμενες περιόδους αποφράξεως των ανώτεςρων αεραγωγών, κατά τη διάρκεια του ύπνου. Στον ένθετο πίνακα καταχωρούνται οι κυριότεροι παράγοντες που προοδιαθέτουν σε κεντρικής αιτιολογίας αποφρακτικού τύπου άπνοια.

Προδιαθετικοί παράγοντες αποφρακτικής άπνοιας

Γενικοί παράγοντες

Σωματοτυπικοί (φύλο (οι άνδρες είναι επιρρεπέστεροι) η ηλικία, η παχυσρακία, γενετικοί παράγοντες, όπως η μείωση της διαμέτρου των ανωτέρν αεραγωγών, φάρμακα, όπως αλκοόλ, υπνωτικά.

Μηχανικοί παράγοντες

Στένωση των ανώτερων αεραγωγών, ύπτια κατάκλιση, αύξηση των αντιστάσεων ή της διατασιμότητας στις ανώτερες αεροφόρους οδούς. 

Μυϊκή λειτουργία στις ανώτερες αεροφόρους οδούς

Αναποτελεσαμτικότητα των διαστολέων μυών, εσφαλμένος συντονισμός μεταξύ των μυών των ανωτέρων αεροφόρων οδών και του διαφράγματος,

Νευρικοί παράγτοντες

Μειωμένος χημικός έλεγχος, μειωμένη απάντηση στις αρνητικές πιέσεις, ανάδρομες δράσεις από τους πνεύμονες.

εγρήγορση

Διαταραχή στις δράσεις εγρηγόρσεως μεταπνϊκός υπεραερισμός, με επακόλουθη μείωση της αναπνευστικής αγωγής

 Οι παράγοντες αυτοί απολήγουν σε αύξηση των αντιστάσεων ή της διατασιμότητας των ανωτέρεωναεροφόρων οδών. Οι ανατομικοί παράγοντες, γενικά, απολήγουν σε μείωση της εγκάρσιας διαμέτρου των αεραγωγών, ενώ οι παθοφυσιολογικοί σε μείωση της αποδόσεως των διασταλτικών μυών. Π.χ., η παχυσαρκία, που αποτελεί το συχνότερο προδιαθεσικό παράγοντα κεντρικής άπνοιας, απολήγει σε στένωση των ανώτερων αεροφόρων οδών με την αύξηση της αναποθέσεως λίπους στο φαρυγγικό τοίχωμα και την έξωθεν πίεση από τις μάζες λίπους που αθροίζονται στο λαιμό. Η ύπτια κατάκλιση προδιαθέτει σε αποφρακτική άπνοια, λόγω δυνάμεων οφειλομένων στη βαρύτητα, που συνεπάγονται σε οπίσθια μετακίνηση της γλώσσας. Η κατανάλωση αλκοόλ είναι γνωστός προδιαθεσικός παράγοντας, καθώς έχει δειχθεί ότι προκλαέι άυξηση του αριθμού των επεισοδίων άπνοιας, που είναι συνδυασμένο μαποτέλεσμα μειώσεως της αποδόσεως των διασταλτικών μυών του φάρυγγος, και του κατασταλτικού αποτελέσματος του δικτυωτού σχηματισμού, που επιδρά δυσμενώς στην εγρήγορση. Παρόμοιες δράσεις έχουν αναφερθεί με τη διαζεπάμη. βλέπε: Άπνοια, αίτια Άπνοια, αποφρακτική / Άπνοια, κεντρική / Άπνοια, κεντρική, περιγραφήΆπνοια, μικτή / Απνοϊκή οξυγόνωση