ΧΑΠ - φλεγμονή

Τα Τ-λεμφοκύτταρα διαδραματίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο ΚΑΙ στην περίπτωση της ΧΑΠ, αλλά αντίθετα με ό,τι συμβαίνει επί άσθματος, στην ΧΑΠ επικρατούν τα CD8+.Η πλειονότητα των κυττάρων αυτών είναι της μοεφής των κυτοτοξικών/κατασταλτικών. Η τροποποίηση της σχέσεως CD8:CD4 φαίνεται ότι οδηγούν διαφορετικές μορφές φλεγμονής παριστά μια διακριτική διαφορά, μεταξύ του άσθματος, όπου επικρατούν τα CD4+, που επάγονται από τα αλλεργιογόνα, στους μη καπνιστές,  και της ΧΑΠ όπου επικρατούν τα CD8+, στους καπνιστές, που επάγονται από το κάπνισμα. Το κάπνισμα βραχύνει το μεσοδιάστημα παραμονής των ουδετεροφίλων στον μυελό, προκαλεί λευκοκυττάρωση, και μεταβάλλει την ανοσορυθμιστική ισορροπία των Τ-λεμφοκυττάρων, όπως αναγνωρίζεται από αναλύσεις αίματος, BAL και ιστών αμιγών αεραγωγών και πνεύμονος. Το κάπνισμα δρομολογεί περιφερική λευκοκυττάρωση και ανστρέψιμη μείωση της σχέσεως CD4:CD8 κυττάρων στο αίμα καπνιστών και στο BAL βαρέων καπνιστών (>50 pyerars), αλλά όχι στους ήπιους καπνιστές (<14 pyears). Έτσι, η αύξηση των CD8+  φαίνεται ότι είναι συνάρτηση της εντάσεως της καπνιστικής συνήθειας.

Χρόνια βρογχίτις
πνευμονικό εμφύσημα
νόσος των μικρών αεραγωγών

Η ΧΑΠ φαίνεται ότι διαφέρει από το άσθμα (βλέπε: ΧΑΠ, άσθμα: ομοιότητες και διαφορές), με επιφανέστερη διαφορά εκείνη της αξισημείωτης ηωσινοφιλίας και της παχύνεσεως της βασικής μεμβράνης των αεραγωγών που χαρακτηρίζει το άσθμα και λείπει από τη ΧΑΠ. Έχει αναγνωρισθεί, όμως, ότι επί (λοιμώδους) παροξύνσεως, στο μεν άσθμα, αυξάνεται ο αριθμός των ουδετεροφίλων, που δεν είναι εύρημα επί ηπίων ή σταθεροποιημένων μορφών, στη δε ΧΑΠ, αυξάνουν τα ηωσινόφιλα. Ηωσινόφιλα στα πτύελα, επίσης, αναγνωρίζονται σε περιπτώσεις "ηωσινοφιλικής βρογχίτιδας", δηλαδή επί αποφρακτικών ασθενών, χωρίς ιστορικό άσθματος και χωρίς βρογχική υπεραντιδραστικότητα. Επιπλέον, σε ασθενείς με ήπια ΧΑΠ, ο αριθμός των ιστικών ηωσινόφιλων είναι αξιοσημείωτα αυξημένος, σε περιόδους με παρόξυνση βρογχίτιδας, οριζόμενης από την προσφυγή του ασθενούς σε ιατρική βοήθεια, λόγω επιδεινώσεως της δύσπνποιας ή αυξήσεως της ποσόττηας ή επιδεινώσεως της ποιότητας των αποβαλλομένων πτυέλων. Σε αυτές τις ήπιες περιπτώσεις ΧΑΠ, η παρόξυνση συνοδεύεται από αύξηση των χυμοελκυστών ηωσινοφίλων, ιδιαίτερα των RANTES (: regulated on activation normal T-cell expressed and secreted).

ΧΑΠ: μικροί αεραγωγοί
ΧΑΠ -'Ασθμα: ομοιότητες και διαφορές
πάχυνση του τοιχώματος των αεραγωγών
φλεγμονή και αναδιαμόρφωση
βρογχικές εκκρίσεις - κατάληψη των αεραγωγών
Άσθμα - φλεγμονή
ΧΑΠ -φλεγμονή, α'
φλεγμονή των αγγείωνΆσθμα ΧΑΠ: Ομοιότητες
προοπτικές στη θεραπεία της ΧΑΠ