Ομοιοστασία του Οργανισμού

  Ορισμοί: Εσωτερικό περιβάλλον (milieu interirieur του Clude Bernard) είναι, κατά ον Cannon, η σταθερή φυσιολογική ισορροπία που υπάρχει στο εσωτερικό περιβάλλον (:ο υδάτινος χώρος που ζουν τα κύτταρα) και η οποία μεταβάλλεται σε στενά όρια, με αλληλεξάρτητες αντιδράσεις μεταξύ των κυττάρων και περιβάλλοντός τους.

Οι τιμές κυμαίνονται ανάλογα με το λίπος του σώματος, επειδή το λίπος περιέχει πολύ λίγο νερό (30%). Τα υπόλοιπα συστατικ΄του σώματος είναι 24% λίπος και 21% μη λιπαρές ουσίες.

Εξωκυττάριο υγρό (20% συνολικού βάρους σώματος)

Κατανέμεται: 4.5% πλάσμα, 16% μεσοκυττάριος χώρος και 1% ο τρίτος χώρος

διακυττάριος χώρος είναι τα υγρά που υπάρχουν σε κοιλότητες (θώρακος, περιτόναιο, εντερικός αυλός αρθρικές κοιλότητες) και οι εκκρίσεις των ενδοκρινών και εξωκρινών αδένων. Ανάμεσα στο πλάσμα και το μεσοκυττάριο χώρο διακινούνται ημερησίως περίπου 1100 l υγρού. Στις περιοτομνίτιδες, πλευρίτιδες, ειλεούς εγκλωβίοζνται μεγάλες ποσότητες υγρών στον τρίτο χώρο. Το μεσοκυττάριο υγερό μπορεί να θεωρηθεί σαν υπερδιήθημα πλάσματος (δεν περιέχει έμμορφα συστατικά αίματος, πρωτεΐνες, λιποειδή).

 

 

 

 

 

Αντλία Να+
νόμος ισοωσμωτικής ισορροπίας
Νόμος Starling c'
Όγκος εξωκυτταρίου χώρου
Αλδοστερόνη
δράση ADH και αλδοστερόνης