Υπερευαισθησία τύπου ΙV

Γνωστή, επίσης, ως κυτταρική ή επιβραδυνομένη υπερευαισθησία. Το κλασικό παράδειγμα της υπερευαισθησίας αυτής είναι η δοκιμασία φυματίνης (Mantoux) (à497, 1361), που ολοκληρώνεται 48 ώρες μετά την ενδοδερμική έγχυση του αντιγόνου (PPD RT23 ή παλαιά φυματίνη) στην εσωτερική επιφάνεια του αντιβραχίου. Η βλάβη χαρακτηρίζεται από ανάπτυξη σκληρίας και ερυθήματος.  Στον πίνακα καταχωρούνται οι μορφές της υπερευαισθησίας τύπου IV. | κυτταρική ανοσία |αυτοάνοσα νοσήματα| ο ρόλος της αυτοανοσίας στην παθογένεια της διάμεσης πνευμονοπάθειας επί παθήσεων του συνδετικού ιστού| Η ΧΑΠ ως αυτοάνοση πάθηση| MHC| ανοσία| μηχανισμοί αυτοανοσίας|

υπερευαισθησία τύπου IV

τύπος

χρόνος αντιδράσεως (ώρες)

κλινική εμφάνιση

ιστολογική διαμόρφωση

αντιγόνα και θέση

εξ επαφής

48-72

έκζεμα

λεμφοκύτταρα, ακολουθούνται από μακροφάγα, οίδημα επιδερμίδας

δερματίτις (οργανικά χημικά, δηλητηρίαση με βαριά μέταλα κλπ)

φυματίνη

48-72

τοπική σκληρία

λεμφοκύτταρα, μονοκύτταρα, μακροφάγα

ενδοδερμικά, φυματίνη λεπρινίνη κλπ

κοκκίωμα

21-28 ημέρες

σκληρία

μακροφάγα, επιθηλιοειδή και γιγαντοκύτταρα

 

επιμένοντα αντιγόνα, παρουσία ξένου σώματος (φυματίωση, λέπρα, σαρκοείδωση κλπ), ίνωση

βλέπε: υπερευαισθησία