Υπερευαισθησία

                       ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΥΠΕΡΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ                      

import_contacts βλέπε:|Υπερευαισθησία τύπου V|Υπερευαισθησία τύπου Ι|Υπερευαισθησία τύπου ΙV|Υπερευαισθησία τύπου ΙΙΙ|Υπερευασθησία τύπου ΙΙ|παθογένεια|||||Καλείται και αντίδραση υπερευαισθησίας, αναφέρεται σε ανεπιθύμητη αντίδραση, που παράγεται από φυσιολογικό ανοσιακό σύστημα. Οι αντιδράσεις αυτές μπορεί να προκαλούν δυσανεξία, σοβαρές βλάβες ή να είναι θανατηφόρες. Απαιτούν ο ασθενής να ευρίσκεται σε στάδιο, που να έχει προ-ευαισθητοποιηθεί (να έχει ανοσία). Περιγράφονται 4 (5) διακριτοί τύποι αντιδράσεων υπερευαισθησίας, όπως έχουν περιγραφεί από τους P. H. G. Gell και Robin Coombs, 1963
Σύμφωνα με το σύστημα ταξινομήσεως των Gell και Coombs, οι αντιδράσεις υπεραυεισθησίας ταξινομούνται σε 4 τύπους:
τύπος Ι-Υπερευαισθησία τύπου Ι- αναφυλαξία. Το αντιγόνο αντιδρά με την IgE, που συνδέεται στην επιφάνεια των σιτευτικών κυττάρων. Αναφυλαξία, ατοπία (π.χ., άσθμα, έκζεμα πουρετός εκ χόρτου)
τύπος ΙΙ - Υπερευασθησία τύπου ΙΙ- κυτταρική σύνδεση. IgG ή IgM συνδέονται με το αντιγόνο στις επιφάνειες των κυττάρων. αυτοάνοση αιμολυτική αναιμία, ITP, σύνδρομο Goodpasture,  κακοήθης αναιμία, οξεία αιμολυτική αντίδραση μεταγγίσεως, ρευματικός πυετός, φυσαλιδώδες πεμφιγοειδές, πεμφιγξ vulgaris.
τύπος ΙΙΙ- Υπερευαισθησία τύπου ΙΙΙ- ανοσοσυμπλεγμάτων. σύνδεση ελευθέρων αντιγόνων και αντισωμάτων (IgG, IgA). ορονοσία, ΣΕΛ,  μεταστρεπτοκοκκική σπειραματονεφρίτιδα, εξωγενής αλλεργική κυψελιδίτιδα, ιδίως στην οξεία φάση.
τύπος IV- Υπερευαισθησία τύπου ΙV- επιβραδυνομένη υπερευαισθησία. Διαμεσολαβούμενη από τα Τ-λεμφοκύτταρα. φυματίωση. δερμοαντίδραση φυματίνης, αλλεργική δερματίτις εξ επαφής, ψώρα, εξωγενής αλλεργική κυψελιδίτιδα (ιδίως η χρόνια μορφή), πολαπλή σκλήτυνση, Guillain-Barre.
Αργότερα, προστέθηκε και ένας άλλος, 5ος, τύπος.
τύπος V- Υπερευαισθησία τύπου V- αντισώματα που αναγνωρίζουν και συνδέουν στις κυτταρικούς, επιφανειακούς υποδοχείς, όπου είτε τους διεγείρουν ή αναστέλλουν τη σύνδεσή τους με λιγανδίνες. μυασθένεια gravis, νόσος του Graves.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΑΣΘΜΑ - ΔΙΑΓΝΩΣΗ.  Αφότου ο εργαζόμενος αναπτύξει υπερευαισθησία, περαιτέρω έκθεση προκαλεί την εμφάνιση πρώιμης ασθματικής απαντήσεως (που κορυφώνεται εντός ~3ο λεπτών) και, ακολούθως, όψιμη ασθματική απάντηση εντός 4-12 ωρών ή μια εξ υπαρχής διττή αντίδραση. επί εμφανίσεως πρώιμης αντιδράσεως, η σχέση μεταξύ αιτίου - αιτιατού είναι εμφανής, αλλά οι όψιμες αντιδράσεις, συνήθως, εμφανίζονται αργά το βράδυ μετά την έκθεση, μειώνοντας την ποιότητα του ύπνου και προκαλώντας βήχα και συριγμό, κατά τη διάρκεια της επόμενης ημέρας. Αρχικά, τα συμπτώματα βελτιώνονται κατά την απομάκρυνση από το εργασιακό περιβάλλον, στις αργίες και επανέρονται με την επιστροφή στην εργασία. Μετά την εγκατάστασή του, τα συμπτώματα επιμένουν ακόμη και κατά τις ημλερες εκτός εργασίας, και προκαλούνται ακόμη κιασ από άλλους,  μη ειδικούς παράγοντες, όπως η εισπνοή κρύου αέρα και η σωμστική άσκηση. Επαγγελματικό άσθμα μπορεί να εκδηλωθεί ακόμη και σε ήδη ασθματικούς ασθενείς κια αυτό αποτελεί αφορμή να καθυστερήσει η διάγνωση, εάν δεν ληφθεί μέριμνα, ώστε να συσχετιστούν τα συμπτώματα με το εργασιακό περιβάλλον. Ο ασθενής μπορεί να εκτίθεται σ΄έναν από τους γνωστούς επαγωγείς άσθματος, όπως τα sprays χρωμάτων που εμπεριέχουν ισοκυανιούχα, και οι ιατροί ρπέπει να είναι ενήμεροι των νέων προϊόντων που εισάγονται από τη χημική βιομηχανία και άλλες πηγές.
Ο ασθενής είναι εφοδιασμένος με Mini Wright ροόμετρο ή φορητό σπιρόμετρο και καταγράφει τις μετρήσεις τους συμπληρώνοντας την κάρτα ημερήσιων συμπτωμάτων και γεγονότων, που εν γένει χρησιμοποιούν οι ασθματικοί ασθενείς. Στο διάγραμμα ημερήσιας διακυμάνσεως της PEFR με τη βοήθεια του οποίου μπορεί νανα γνωριστεί η σχέση της αποφράξεως τωνα εραγωγών, των συμπτωμάτων με το εργασιακό περιβάλλον του ασθενούς. Οι παράμετροι λειτορυγικού ελέγχου αναπνοής μπορεί να είναι φυσιολογικές στις συνθήκες ςτου εργαστηρίου, αλλά διαταράσσονται στο εργασιακό περιβάλλον. Η εκτίμηση κια η διαχείριση του επαγγελματικού άσθματος είναι αξιοσημειώτως δύσκολη επειδή πολλοί ασθενείς μπορεί να αποκρύπτουν τα συμπτώματά τους ενόσω αυτά εμποδίζουν την ανάληψη της θέςσεως εργασίας. |επαγγελματικό άσθμα- διάγνωση|Ο καλύτερος τρόπος να δειχθεί η σχέση επαγγελαμτικού επριβάλλοντος - άσθματος είναι η διενέργεια προσεκτικής και ελεγχόμενης δοκιμασάις προκλήσεως. κατά την οποία ο ασθενής απομακρύνετια από το περιβάλλον του για διάστημα 2 εβδομάδων, μετά το πέρας των οποίων επιστρέφει, αλλά επιτηρούμενος. Διενεργούνται εν σειρά σπιρομετρήσεις ή ροομετρήσεις κατά τις ημέρες εκτός εργασίας κια, ακολούθως επί 3 ημέρες εργασίας. Επίσης διενεγργείται έλεγχος βρογχικής προκλήσεως με μεταχολίνη ή ισταμίνη, που τυπικά δείχνουν βελτίωση τις ημέρες εκτός, συγκριτικά με την επιδείνωση τγις ημέρεςς εντός. Στην παραπάνω εικόνα φαίνεται τυπική περίπτωση βρογχικής προκλήσεως στο εργασιακό περιβάλλον. Εν τούτοις, οασθενής εκτίθεται σε πποικιλία προκλητικών παραγόντων και δεν είναι πάντα ευδιάκριτο σε ποιόν παράγοντα έχει υπερευαισθητοποιηθεί. Μελέτες προκλήσεως περιλαμβάνουν την χορήγηση με εισπνοές του υποτιθέμενου εκλυτικού παράγοντα και διενέργεια σειράς μετρήσεων εκπνευστικής ροής για έλεγχο προκλήσεως. Οι μελέτες αυτές είναι χρήσιμες για την ταυτοποίηση προηγούμενα διαφυγόντων περιπτώσεων επαγγελματικού άσθματος, αλλά πρέπει να αναλαμβάνονται από έμπειρους Πνευμονολόγους, λόγω του κινδύνου επιπλοκών. Μπορεί να διενεργηθούν, επίσης, δοκιμασίες δερματικής προκλήσεως ή έλεγχο κυκλοφορούντων αντισωμάτων στον υπεύθυνο παράγοντα, αν και παρόμοιες ανοσολογικές εξετάσεις είναι επίσης θετικές σε εκτεθειμένα υγιή άτομα. 
τύποι υπερευαισθησίας

τύπος

ονομασία

Συχνότερες διαταραχές

μεσολαβητές

Ι

Άμεση υπερευαισθησία, αλλεργία

Ατοπία, αναφυλαξία, άσθμα

IgE (Ig4)

ΙΙ

Κυτοτοξική,

Εξαρτωμένη από αντισώματα

Αυτοάνοση αιμολυτική αναιμία,θρομβοκυτοπενία, ερυθροβλάστωση των εμβρύων, σύνδρομο goodPasture, νόσος Grave, μυασθένεια Gravis

IgM ή IgG

Συμπλήρωμα

ΙΙΙ

ανοσοσυμπλεγμάτων

Ορονοσία, αντίδραση  Arthus, Συστηματικός Ερυθηματώδης Λύκος, εξωγενής αλλεργική κυψελίδιτις (πνευμονία εξ υπερευαισθησίας)

IgG

συμπλήρωμα

ΙV

Επιβραδυνομένου τύπου,

Κυτταρική ανοσία

Εξαρτωμένη από αντισώματα

Δερματίτις εξ επαφής,δοκιμασία Mantoux, χρόνια απόρριψη μοσχεύματος, πολλαπλή σκλήρωση

Τ-λεμφοκύτταρα

V

Αυοάνοση εκτροπή, μεσολαβούμενη από υποδοχείς

Νόσος Grave, μυασθένεια Gravis

ImG ή IgG

Συμπλήρωμα