Υπερευαισθησία τύπου V

Είναι ένας πρόσθετος τύπος υπερευαισθησίας, που, ιδιαίτερα στη Βρετανία, αναφέρεται ως διάκριση της υπερευαισθησίας τύπου ΙΙ. Συγκεκριμένα, αντί να δεσμεύονται με συστατικά της επιφανείας των κυττάρων, τα αντισώματα αναγνωρίζονται και δεσμεύονται σε επιφανειακούς υποδοχείς, που, έτσι, είτε αναχαιτίζεται η δέσμευση με λιγανδίνες ή μιμούνται τα αποτελέσματα των λιγανδινών, αναχαιτίζοντας τη προώθηση σημάτων από τα κύτταρα. Από τα αντιπροσωπευτικότερα παραδείγματα, η νόσος Graves και η μυασθένεια gravis. Ο τύπος της υπερευαισθησίας V είναι σπάνιος. Οι παθολογικές αυτές καταστάσεις συχνότερα ταξινομούνται ως υπερευαισθησία τύπου ΙΙ, αν και μερικές φορές, διαχωρίζονται ως ιδιαίτερη υποκατηγορία της υπερευαισθησίας τύπου ΙΙ.

βλέπε: υπερευαισθησία υπερευαισθησία: τύπου Ι: άμεση αντίδραση όψιμη αντίδραση / ο ρόλος του PAF