Αγγειοτασίνη II

Είναι ισχυρό αγγειοσυσταλτικό πολυπεπτίδιο και προέρχεται από την ενεργοποίηση της αγγειοτασίνης Ι, που παράγεται στους νεφρούς. Η ενεργοποίηση καταλύεται από το μετατρεπτικό ένζυμο της αγγειοτασίνης (κινινάση ΙΙ). Το ένζυμο αυτό καταλύει, επίσης, την αδρανοποίηση της βραδυκινίνης και συγκεντρώνεται στα ενδοθηλιακά κύτταρα των πνευμονικών αγγείων.
 Η αγγειοτασίνη ασκεί ισχυρή αγγειοσυσπατική δράση στις αρετηρίες και τις φλέβες και αυξάνει την αρτηριακή πίεση. Ασκεί προθρομβωτική δράση μέσω προσκολλήσεως και συγκεντρώσεως αιμοπεταλίων, και παραγωγής PAI-1 και PAI-2. Κατά την περίοδο της αναπτύξεως ενεργοποιείται ένα τοπικό, αυτοκρινές-παρακρινές, σύστημα ρενίνης – αγγειοτασίνης στα μυοκάρδιο, αλλά και τις λείες μυϊκές ίνες σε καταστάσεις υπερτάσεως, αθηροσκληρώσεως, ή ενδοθηλιακής βλάβης,  που  πυροδοτεί την κυτταρική ανάπτυξη, μέσω της πρωτεϊνικής κινάσης C. Η αγγειοτασίνη ΙΙ είναι σημαντικότερος Gq διεγέρτης της καρδιάς, επί υπερτροφίας, συγκριτικά με την ενδοθηλίνη-1 και τους Α1 αδρενεργικούς υποδοχείς.
 Η αγγειοτασίνη ΙΙ αυξάνει το αίσθημα της δίψας (διψογόνο, dipsogen), μέσω του subfornical οργάνου του εγκεφάλου, μείωνει τις απαντήσεις των αντανακλαστικών που διαμεσολαβούνται από πιεσοϋποδοχείς, και αυξάνουν την επιθυμία λήψεως άλατος. Αυξάνει την έκκριση της ADH στην οπίσθια υπόφυση, την έκκριση της ACTH από την πρόσθια υπόφυση και νορεπινεφρίνη με απ΄ευθείας δράση στις μεταγαγγλιακές συμπαθητικές ίνες.
 Ασκεί ισχυρή δράση στα επινεφρίδια προκαλώντας αύξηση της αλδοστερόνης, μιας ορμόνης, που παρωθεί τους νεφρούς να αποβάλουν κάλιο και κατακρατούν νάτριο. Ασκεί απ΄ευθείας δράση στα εγγύς σωληνάρια  προς επαναρρόφηση Na+.
Η αγγειοτασίνη ΙΙ είναι ο κεντρικός άξονας στο σύστημα  ρενίνης-αγγειοτασίνης, διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στη ρύθμιση

Αγγειοτασίνη I
Αγγειοτασίνη II
Αγγειοτασίνη III
Αγγειοτασίνη IV
Αγγειοτασινογόνο