Ιδιοπαθής διάμεση πνευμονία - Ακτινολογικά ευρήματα

περιγραφή. Εξελικτική φλεγμονή, ίνωση και καταστροφή του πνευμονικού παρεγχύματος, άγνωστης αιτιολογίας, οδηγεί σε τελικά στάδια πειροριστικού τύπου μειώσεως της ικανότητας αερισμού των πνευμόνων. Συνήθως περιγράφεται ως συνήθης διάμεση πνευμονία, ΣΔΠ, ενώ παλαιότερα ως κρυπτογενής ινώδης κυψελιδίτις. Προσβάλλει συχνότερο του άνδρες, παρά τις γυναίκες σε ηλικία, μεταξύ 40-70 ετών. Παριστά τη συχνότερη μορφή διάμεσης πνευμονίτιδας. Επικαλύπτεται από άλλες διάμεσες πνευμονοπάθιες, που, συχνά, είναι δευτεροπαθείς σε προδιαθετικούς παράγοντες. Εμφανίζει συσχέτιση με τον πνευμονικό ακρκίνο. κλινική εικόνα. εξελικτική δύσπνοια, μη παραγωγικός βήχας, απώλεια βάρους, πληκτροδακτυλία, αμφοτερόπλευροι τρίζοντες, υποξία, από το λειτουργικό έλεγχο αναπνοής, εικόνα περιοριστικού συνδρόμου και μείωση της TLCO και της KCO. ακτινολογικά ευρήματα. ακτινογραφία θώρακος. πριφερική, αμφοτερόπλευρη κατανομή. δικτυακές εικόνες που συρρέουν υποϋπεζωκοτικά. Η εξελικτική ίνωση προκαλεί μείωση του ακτινολογικού όγκου των πνευμόνων και διαμμόρφωση εικόνων μελιττοκηρύθρας, Παρεγχυματικές αλλοιώσεις με εξ έλξεως βρογχεκτασίες. Πύκνωση από λοιμώξεις κια, σπανιότε, εικόνα θαμβής υάλου (<25% μπορεί, επίσης, να αναγνωριστεί. Αναγνωρίζεται, ακόμη, επίταση της σκιαγραφήσεως των πνευμονικών αεργηριών, λόγω πνευμονμικής, αρτηριακής υπερτάσεως. Λόγω της συνάφεις της ΙΠΙ με τον πνευμονικό καρκίνο, πρέπει να αναζητούνται παντα σχετικές ακτινολογικές διμορφώσεις. Η HRCT, της οποίας η ευαισθησία είναι >90% εντοίζονται εμβαλωματικές υποϋπεζωκοτικές περιφερικές και στις δύο βάσεις δικτυακές σκιάσεις, εικόνα μελιττοκηρύθρας και βρογχεκτασίες. διαφορική διάγνωση. άλλες μορφές ινώσεως ή διάμεσης πνευμονίτιδας. αποφολιδωτική διάμεση πνευμονία, μη ειδική διάμεση πνευμονία, αναπνεσυτική βρογχιολίτιδα, διάμεση νόσος, λεμφοκυτταρική διάμεση πνευμονίτις, φαρμακοεπάγωγη διάμεση πνευμονίτις, παθήσεις κολλαγόνου-διάμεση πνευμονίτις. διαχείριση.