ΕΡΓΟΣΠΙΡΟΜΕΤΡΙΑ: Η διαχείριση της καρδιοπνευμονικής δοκιμασίας κοπώσεως - παραγωγή CΟ2

 

Η τιμή της παραγωγής CΟ2  (V̇CΟ2, l/min, STPD ) μπορεί να υπολογιστεί, σύμφωνα με την εξίσωση:

2 = ( FE 2  - Fi 2  ) Χ E

   

Όπου ως Fi CΟ2  μπορεί να χρησιμοποιηθεί, η τιμή 0.0003, προδικάζοντας ότι η μελέτη έγινε σε καθαρή ατμόσφαιρα, απαλλαγμένη ατμοσφαιρικών ρύπων, ενώ η Fe CΟ2  λαμβάνεται από τις μετρήσεις του κυκλώματος της δοκιμασίας. Όπως είναι γνωστό, η V̇E, είναι ο καταλεπτό αρισμός, που λαμ βάνεται από τις μετρήσεις του κυκλώματος και μετατρέπεται σε STPD.

βλέπε:|Διοξείδιο του άνθρακος, αύξηση παραγωγής | Διοξείδιο του άνθρακος, διαταραχές απαγωγής |Διοξείδιο του άνθρακος, φυσικώς διαλυμένο | Διοξείδιο του άνθρακος, ως διττανθρακικό ιόν | διττανθρακικά, ρυθμιστικό σύστημα | Η μερική πίεση του αρτηριακού CΟ2 επηρεάζει τη ροή αίματος στον εγκέφαλο. καθώς χαμηλή PaCΟ2 προκαλεί αγγειόσπαμο, ενώ αντίθετα, η υψηλή, αγγειοδιαστολή στα εγκεφαλικά αγγεία. Ο επίμονος υποαερισμός, δηλαδή PaCΟ> 50 mmHg απολήγει σε αύξηση της εγκεφαλικής ροής αίματος, και αύξηση της ενδοκράνιας πίεσης, που μπορεί να προκαλέσει βλάβες σε άτομα με εγκεφαλικές. επίμονος υπεραερισμός PaCΟ2 <=30 mmHg είναι επίσης βλαπτικό στην εγκεφαλική ακεραιότητα κια απολήγει σε επιδείνωση της νευρολογικής έκβασης σε ασθενείς σοβαρές εγκεφαλικές κακώσεις. Επομένως, η διαμόρφωση συνθηκών ευκάπνιας συνιστάται ανεπιφύλακτα.