ΣΗΨΗ

ορισμοί που σχετίζονται με τη σήψη
βακτηριαιμία (μυκηταιμία) Ο κλινικός όρος "σήψη" περιγράφει την παρουσία μικροοργανισμών (μυκήτων) ατο αίμα, με ή χωρίς δυσλειτουργία οργάνων. Πρόκειται για ενεργό πολλαπλασιασμό παθογόνων στο αίμα (σηψαιμία)
λοίμωξη φελγμονώδης αντίδραση στην  προσβολή φυσιολογικά αποστειρομένων ιστών από μικροοργανισμούς
Σύνδρομο συστηματικής φλεγμονώδους αντιδράσεως (systemic inflammatory response syndrome, SIRS)
σήψη
Το SISRS  είναι σήψη, που επιπλέκεται με οργανική δυσλειτουργία.. Πρόκειται για συστηματική φλεγμονώδης απάντηση σε ποικιλία παθολογικών εκτροπών που μπορεί να είναι λοιμώδους ή μη αιτιολογίας.
Η απάντηση εκδηλωνεται από 2 ή περισσότερα από τα επόμενα: Θερμοκαρσία >38°C ή <36°C
καρδιακή συχνότητα>90 /λεπτό
αναπνευστιική συχνότητα >20 αναπνοές/λεπτό ή PaCO2 <32 mmHg 
PaO2<60 mmHg 
lλευκά αιμοσφαίρια >12000/mm3 ή <4000 mm3 ή >10% ανώριμες μορφές
σήψη συστηματική φλεγμονώδης απάντηση δευτεροπάθής σε λοίμωξη
σοβαρή σήψη Σήψη που συνοδεύεται από δυσλειτουργία οργάνων, υποαιμάτωση, ή υπόταση. Οι διαταραχές  υποαιματώσεως  ή η αιματώσεως μπορεί να περιλαμβάνουν, αλλά δεν ταυτίζονται με γαλακτική οξέωση, ολιγουρία, ή μεταβολές της συνειδήσεως. 
σηπτικό shock

σήψη συνοδευόμενη με οξεία κυκλοφορική ανεπάρκεια (: επίμονη υπόταση (που δεν εξηγείται από άλλα αίτια) και που επιμένει, παρά την αναζωογόνηση με χορήγηση υγρών.

Παριστά το πλέον δυσοίωνη εξέλιξη της σήψεως.

Συντρέχει με διαταραχές αιματώσεως. Σημειώνεται ότι οι ασθενείς που είναι υπό ινότροπα ή αγγειδραστικά φάρμακα, μπορεί να μην  είναι υποτασικοί, κατά τη στιγμή της αξιολογήσεως των διαταραχών αιματώσεως.

ανεπάρκεια πολλαπλών οργάνων λειτουργική ανεπάρκεια περισσ΄τοέρων οργάνων, για την οποία απαιτείται υποστήριξη προς διατήρηση της ομοιοστασίας
Σύνδρομο αντιρροπιστικής αντιφλεγμονώδους απαντήσεως Αντιρροπιστική φυσιολογική απάντηση στο σύνδρομο  συστηματικής φλεγμονώδους  απαντήσεως. Θεωρείται δευτεροπάθές στις δράσεις  των αντιφλεγμονωδών κιτοκινών. 
δευτεροπαθής αιμοφαγοκυτταρική λεμφοϊστιοκύτωση μετά συνήθως ιογενείς, γρίπη covid-19, λοιμώξεις

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο όρος σήψη, συχνά, παρερμηνεύεται και χρησιμοποιείται αόριστα, προκειμένου να περιγράψει κλινικές εικόνες, με πυρετό, λευκοκυττάρωση και υπόταση, οφειλόμενη σε άλλα αίτια.

αίτια
παθοφυσιολογία
κλινική εικόνα
εργαστηριακή προσέγγιση
διάγνωση
επείγουσα αντιμετώπιση
θεραπεία
αποκατάσταση