Ροή αέρος

Ροή αέρος, κατά την οποία όλα τα μόρια ρέουν προς μια κατεύθυνση συντεταγμένα σε παράλληλες γραμμές, αντίθετα, με τη χαοτική, αποδιοργανωμένη κίνηση των μορίων του αέρα που κινούνται σε συνθήκες στοβιλώδους ροής. Γενικά, η ροή παρατηρείται από περιοχή με μεγαλύτερη υδροστατική πίεση, προς περιοχή με μικρότερη και διατηρείται μέχρι να αποκατασταθεί ισορροπία πιέσεων (συμβατική ροή). Σε αντίθεση με την διάχυση (παθητική ροή), που συνιστά ροή μορίων από περιοχή με μεγαλύτερη, σε περιοχή με μικρότερη μερική πίεση αερίων

 Σύμφωνα με την εικόνα, διακρίνεται:

ροή γραμμική

ροή στροβιλώδης

ροή μικτή.

ροή στο τραχειοβρογχικό δένδρο

Η ροή ασκεί και προστατευτική δράση στους αεροαγωγούς.

H rροή μεταβάλλεται ανάλογα με την πυκνότητα του αερίου, ιδιόττηα που χρησιμοποιούμε στο Εργαστήριο Λειτουργικών εξετάσεων αναπνοής, προκειμένου να διακρίνουμε πρώιμες παθήσεις στους μικρούς αεραγωγούς.

  Τλεος, η ροή μετριέται με ειδικά όργανα που ονομάζονται ροόμετρα, και η σχετική δοκιμάσία ροομέτρηση. μελέτες έχουν δείξει ότι η σχέση PEFR:FEV1 είναι ευθεία, για όλο το φάσμα των πιθανών τιμών της τετμημένης.