ροή μικτή

  Μικτή είναι η ροή του αέρα που διαπερνά τους αμιγείς αεραγωγούς. Αρχικά, στους μεγάλους αεραγωγούς είναι στροβιλώδης, λόγω των κάμψεων και των ενδαυλικών διαταραχών ποικίλης αιτιολογίας, αλλά ργότερα στους μικρούς αεραγγούς η ροή εξομαλύνεται, καθώς η ταχύτητά της μειώνετια και οι κάμψεις των αεραγωγών αμβλύνονται. Της ιδιότητας αυτής γίνεται χρήση όταν εκτελούνται δοκιμασίες με εισπνοή ατμοσφαρικού αέρος ή μίγματος χαμηλής πυκνότητας (π.χ. 20% Ο2 και 80% Ηe).ΠΑραάμβάνονται, έτσι, δύο καμπύλεw V'/V, οι οποίες επικαθήμενες η μια στη  άλλη διαπιστώνεται η διαφορετική προεία της ροής στους μεγάλους όγκου, όπου και η ταχύτητα μεγαλύτερη και η -σχεδόν- ταύτισή τους στους μικρότερους, μετά την εξομάλυνση και την άρση των επιδράσεων της πυκνότητας.