Ροή, στροβιλώδης

 

Οι χαρακτήρες ροής μεταβάλλονται, όταν τα μόρια ενός κινούμενου αερίου σώματος, φτάσουν μια κριτική ταχύτητα. Τα μόρια του αέρος δε διατάσσονται, πλέον, σε αλληλλοεπικαλυπτόμενες, ομόκεντρες στιβάδες και η ομοιογένεια της γραμμικής ροής, δίνει τη θέση της σε ακανόνιστα ρεύματα, που διαταράσσονται από στροβιλισμούς. Το ρεύμα αέρος, επί στροβιλώδους ροής, προωθείται μετωπικά στον αεραγωγό και όλες του οι στιβάδες έχουν την ίδια ταχύτητα. Η μεταβολή της γραμμικής ροής σε στροβιλώδη εξαρτάται από τη γλοιότητα, αλλά και την πυκνότητα του αερίου, τη γραμμική ταχύτητα ροής και την ακτίνα του αγωγού. Ο τύπος ροής, επομένως, εξαρτάται από το λόγο της αδράνειας προς τη γλοιότητα του υλικού που προωθείται. Ο λόγος περιγράφεται από τον αριθμό Reynold, ΝR.

 

NR=4.V̇/υ.π.d

όπου, υ=η κινηματική γλοιότητα του ρέοντος αερίου, d=η διάμετρος του αεραγωγού, V̇, η ροή και π=3.14.

 Ο ΝR είναι αδιάστατος, καθαρός αριθμός, όπως προκύπτει με την αντικατάσταση των μεγεθών στην εξίσωση {1}. Εάν ο ΝR είναι μικρότερος των 2000, η ροή σε αγωγό με λεία τοιχώματα, αναμένεται ομαλή, γραμμική.