Καρδιακή ανεπάρκεια, συμφορητική

|θεραπεία της καρδιακής ανεπάρκειας|θεραπεία |
Η από μακρού χρονολογουμένη πνευμονική υπέρταση – οποιασδήποτε αιτιολογίας – προκαλεί την εγκατάσταση δεξιάς υπερτροφίας και, ενδεχομένως, δεξιάς καρδιακής ανεπάρκειας. Η πνευμονική υπέρταση είναι απότοκος πληθώρας παθολογικών καταστάσεων, μεταξύ των οποίων η αριστερή καρδιακή ανεπάρκεια και οι χρόνιες αποφρακτικές πνευμονοπάθειες.

συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια
σοβαρή δύσπνοια,  ιστορικό καρδιακού εμφράγματος. Μεγαλοκαρδία, αναστροφή PA
   
συμφορητική καρδιακή ανεπαρκεια |οξεία κυκλοφορική ανεπάρκεια |
φυσιολογία καρδιαγγειακού |
καρδιακός δείκτης| θεραπεία της καρδιακής ανεπάρκειας