Άσκηση, καρδιακή εφεδρεία

Η, κατά την άσκηση, μεγίστη καρδιακή εφεδρεία κάθε ατόμου παράχεται από την εξίωση:

HRMAX, PRED=220-ηλικία

 Σε κάθε μέγιστη προσπάθεια, πρέπει η καρδιακή εφεδρεία να υπερβαίνει το επίπεδο του 85% της HRmax,pred. H αποτυχία προσεγγίσεως του επιπέδου αυτού παρατηρείται σε ασθενείς με περιορισμό αερισμού ή σε μη εξασκημένα άτομα. Η καρδιακή εφεδρεία είναι η διαφορά μεταξύ της μέγιστης προβλεπόμενης καρδιακής συχνότητας και εκείνης που καταγράφεται κατά τις δοκιμασία κοπώσεως:

Καρδιακή εφεδρεία: HRMAX, PRED=HRMAX,PRED – HRMAX,EX

Καρδιακή εφεδρεία, μικρότερη των 15 ώσεων/λεπτό είναι δεικτικό ότι ο περιορισμός στην άσκηση είναι καρδιακής αιτιολογίας.

βλέπε: δοκιμασίες κοπώσεως
 Η ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
Δοκιμασία καρδιοπνευμονικής κοπώσεως, κατανάλωση Ο2, V̇O2
Δοκιμασίες καρδιοπνευμονικής κοπώσεως, ενδείξεις
Δοκιμασίες κοπώσεως, κλιμακωτές
Δοκιμασίες κοπώσεως, σε σταθερές συνθήκες, steady state