υποδοχείς Toll-like

Οι υποδοχείς Toll-like είναι γλυκοπρωτεΐνες μεμβράνης που ανήκουν σε μιαι οικογένεια ενιαίου τύπου αναγνώρισης υποδοχέων (pattern recognition receptors, PRR), με τους οποίους αναγνωρίζεται ειδικές μικροβιακές δομές που ονομάζονται ενιαίοι τύποι συμβαλλόντων παθογόνων μορίων (pathogen associated molecular patterns (PAMPs). Η αναγνώριση ενός PAMP που ανήκει σ΄έναν μικροοργανισμό, μέσω των υποδοχέων Toll-like συνεπάγεται ενεργοποίηση ωρίμανση και επαγωγή προφλεγμονωδών κυτοκινών Τα ανώριμα δενδριτικά κύτταρα εκφράζουν πολυάριθμους υποδοχείς Toll-like, που ενεργοποιούν μη ειδικούς αμυντικούς μηχανισμούς. Οι μηχανισμοί αυτοί έχουν διεξοδικά μελετηθεί. Και στηξν περίπτωση του καρκίνου του πνεύμονος, επίσης. Ο TLR29, π.χ., διαδραματίζει σπουδαίο ρόλο και έχει περιγραφεί ότι υοπερεκφράζεται στους πνευμονικούς καρκινικούς ιστούς [1].Η συνθετική μορφή ΤLR9-που ενεργοποιεί συστατικά π.χ. (PF-3512676, CpG-ODN) έχει δοκιμαστεί κλινικά σε συνδυασμό με χημειοθεραπεία, σε ασθενείς με πνευμονικό καρκίνο, χωρίς, δυστυχώς θετικά αποτελέσματα  [2, 3]. Παρ΄όλα αυτά, καθώς οι προκλινικές μελέτες, έχουν καταλήξει ότι η χρήση του αγωνιστή CpG-ODN ως νεοσυμπληρωματική στον θεραπευτικό εμβολιασμό, μειώνουν τον αριθμό των ρυθμιστικών  Τ-κυττάρων, και αυξάνουν τον αριθμό των δραστικών Τ-κυττάρων, οι Toll-like υποδοχείς δεν μπορούν να εγκαταληφθούν ως δυνητικοί θεραπευτικοί παράγοντες , στα πλαίσια της ανοσθεραπείας του καρκίνου [4]. Πλέον των παραγόντων που, κατ΄λα μη ειδικό τρόπο, ενιισχύουν τη φλεγμονή η χορήγηση κυτοκλινών είναι από τις πρωιμότερες θεραπευτικές προσεγγίσεις της ανοσοθεραπείας του καρκίνου. Οι ιντερφερόνες παριστούν μια από τις σημαντικότερες οικογένειες κυτοκινών, καθώς παρέχουν κρίσιμης σημασίας αναστολή και ανοσοενισχυτική δράση. Οι πρώτες κλινικές δοκιμές διενεργήθιηκαν τη δεκαετία του 1980, στις οποίες οι ασθενείς με ακρκίνο πνεύμονος τέθηκαν σε θεραπεία με διάφορους τύπους IFN (ανασυσταθείσα  α και -β) [4,5].Μετά τις πρώιμες προκλινικές και κλινικές μελέτες επί ασθενών με ΚΠ σχεδιάστηκε μια κλινική δοκιμή φάσεως ΙΙΙ με μονοθεραπεία με ταλακτοφερρίνη-α, σε ασθενείς εξελιγμένου σταδίου, η οποία δεν έδειξε βελτίωση της επιβιώσεως. Σε κάθε περίπτωση, η χορήγηση του παράγοντος αυτού σε συνδυασμό με άλλα ανσοθεραπευτικά σχήματα αποτελούν ζωηρό ερευνητικό ενδιαφέρον.  
==========================
βιβλιογραφία
==============================
1. Droemann D et al (2005) Human lung cancer cells express functionally active Toll-like receptor 9. Respir Res 6:1 
2. Manegold C et al (2012) A phase III randomized study of gemcitabine and cisplatin with or without PF-3512676 (TLR9 agonist) as fi rst-line treatment of advanced non-small-cell lung
cancer. Ann Oncol 23(1):72–77
3. Hirsh V et al (2011) Randomized phase III trial of paclitaxel/carboplatin with or without \PF-3512676 (Toll-like receptor 9 agonist) as fi rst-line treatment for advanced non-small-cell lung cancer. J Clin Oncol 29(19):2667–2674
4. Perret R et al (2013) Adjuvants that improve the ratio of antigen-specifi c effector to regulatory T cells enhance tumor immunity. Cancer Res 73(22):6597–6608
5. Ettinger DS, Harwood K (1988) Phase II study of recombinant beta interferon in patients
with advanced non-small-cell lung carcinoma. Med Pediatr Oncol 16(1):30–32
6. Olesen BK et al (1987) Recombinant interferon A (IFL-rA) therapy of small cell and squamous
cell carcinoma of the lung. A phase II study. Eur J Cancer Clin Oncol 23(7):987–9896. 
6. Parikh PM et al (2011) Randomized, double-blind, placebo-controlled phase II study of  single- agent oral talactoferrin in patients with locally advanced or metastatic non-small-cell lung cancer that progressed after chemotherapy. J Clin Oncol 29(31):4129–4136
7. Ramalingam S et al (2013) Talactoferrin alfa versus placebo in patients with refractory advanced non-small-cell lung cancer (FORTIS-M trial). Ann Oncol 24(11):2875–2880