Κύτταρα Τ (T-λεμφοκύτταρα), T lymphocytes

Λεμφοκύτταρα που είναι υπεύθυνα για την ειδική κυτταρική απόκριση σε ένα αντιγόνο. Τα λεμφοκύτταρα Τ σχηματίζουν λειτουργικά υποσύνολα που περιλαμβάνουν τα λεμφοκύτταρα ΤC (κυτταροτοξικά λεμφοκύτταρα) και τα λεμφοκύτταρα ΤH (επικουρικά, helper, λεμφοκύτταρα). Τα ΤΗ διαιρούνται περαιτέρω σε κύτταρα TH1, εμπλεκόμενα στη φλεγμονή και TH2, εμπλεκόμενα στη χυμική ανοσία και τις αλλεργικές, φλεγμονώδεις αντιδράσεις.