Άσθμα και αυτοκτονικός ιδεασμός

♌ Κατά τις εκτιμήσεις του Π.Ο.Υ σημειώνονται~250.000 θάνατοι το χρόνο, παγκοσμίως, από άσθμα (&). Το άσθμα |άσθμα 2|άσθμα 3| μπορεί να επηρεάσει δυσμενώς την ποιότητα ζωής που βιώνουν νεαρά άτομα και ενήλικες με διάφορους τρόπους, μεταξύ των οποίων οι ψυχολογικοί (χαμηλός βαθμός αυτεκτιμήσεως, κοινωνικός αποκλεισμός, γονεϊκή υπερπροστασία), υπολειπόμενα ανθρωπομετρικά χαρακτηριστικά (ύψος, ή καθυστερημένη εφηβία) και συνοσηρότητες, όπως ευερεθιστότητα και η κατάθλιψη (&). 
Από την άλλη, στα αίτια αυτοκτονιών, που αποτελούν μείζον υγειονομικό πρόβλημα (16/100000 άτομα/χρόνο ή 1 ένας θάνατος κάθε 40 sec ή 1.5% όλων των θανάτων), συγκαταλέγονται χρόνιες παθήσεις, όπως το άσθμα, που έχει δειχθεί ότι σχετίζεται με απόπειρες αυτοκτονίας, τόσο μεταξύ ενηλίκων (&), όσο και μεταξύ εφήβων (&). (World Health Organization. Prevention of Suicide: Guidelines for the Formulation and Implementaion of National Strategies. Geneva, World Health Organization, 1996. 2. Office for National Statistics. Statistical Bulletin. Suicide rates in the United Kingdom 2000–2009. Newport, Office for National Statistics, 2011. |άσθμα και ψυχολογική καταπόνηση-stress|Το άσθμα είναι από τις συχνότερες, χρόνιες παθήσεις κι έχει ενοχοποιηθεί για αυτοκτονικές απόπειρες. Το ζήτημα αυτό έχει ενεργοποιηθεί, την τελευταία δεκαετία, καθώς έχει συσχετιστεί με τη χορήγηση ορισμένων θεραπευτικών σχημάτων, στα οποία περιλαμβάνονται οι αναστολείς φωσφοδιεστεράσης 4 και η διακοπή του καπνίσματος  (φυσιολογικές και ψυχολογικές επιδράσεις του καπνίσματος). Έχει, εν τούτοις, επισημανθεί ότι η βαρύτητα του άσθματος επιδεινώνεται, τουλάχιστον σε νοσηλευόμενους ασθενείς, που εμφανίζουν κατάθλιψη και ευερεθιστότητα (&, &, &, &), ενώ σχετικά πρόσφατα έχει αναγνωριστεί σχέση μεταξύ αλλεργίας και 'αυτοκτονικότητας' μεταξύ εξωτερικών ασθενών, αλλά όχι και μεταξύ των νοσηλευομένων(&). Άλλες συσχετίσεις, όπως η υπερδραστηριότητα επί εδάφους μειωμένης προσοχής και της ατοπίας (άσθμα, ρινίτις, έκζεμα) είναι ερευνητικό αντικείμενο των παρενεργειών του άσθματος στη ψυχική σφαίρα (&). 
Οι μελέτες, στις οποίες επιχειρήθηκε η διερεύνηση δυνητικής σχέσεως μεταξύ του αυτοκτονικού ιδεασμού και του άσθματος υποστηρίζουν την υπόθεση της υπάρξεως θετικής σχέσεως, αν και αναγκαιούν περισσότερες μελέτες, με μεγαλύτερο μέγεθος δείγματος και αντικειμενικότερες μετρήσεις, μεταξύ των οποίων η φαρμακολογική αγωγή, και η μέτρηση όλων των αυτοκτονικών εκβάσεων, μεταξύ ασθματικών, με άλλοτε, άλλο βαθμό βαρύτητας, που να παίρνουν υπ΄όψη τους τον μακροπερίοδο σχεδιασμό της παρακολουθήσεως, χρειάζονται για τη λήψη καλύτερων αποφάνσεων. ερώτημα, επίσης παραμένει, κατά πόσον καταθλιπτικές συνδορμές μπορεί να επάγουν διαταραχές της αναπνοής, συμβατές με άσθμα, όπως για παράδειγμα το "ενδογενές άσθμα".  .