Κλινικές μελέτες, τύποι

|τύποι κλινικών μελετών|

τύπος κλινικής μελέτης περιγραφή

Randomised controlled trial

τυχαιοποιημένη, ελεγχόμενη μελέτη

Οι συμμετέχοντες εντάσσονται τυχαία στην ομάδα ελέγχου (λαμβάνει θεραπεία) ή μαρτύρων (λαμβάνει εικονικό φάρμακο)
Cohort study, μελέτη φαλάγγων μελέτη παρατηρήσεως και προοπτική. Δύο ή περισσότεροι επιλέγονται σύμφωνα με την έκθεσή τους σε έναν ειδικό παράγοντα (φάρμακο, τοξίνη, επιρρέπεια κλπ), και παρακολουθούνται για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, προκειμένου να εντοπισθεί πόσοι από αυτούς θα ανπτύξουν την π
Case-control study, μελέτη ελεγχόμενη ανα περίπτωση μελέτη παρατηρήσεως και προοπτική. Ασθενείς με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, (περιπτώσεις) ταυτοποιούνται και αντιστοιχούνται κατ΄άτομο, με μάρτυρες. Ακολούθως συλλέγονται παρατηρήσεις παρελθούσης εκθέσεως προς έναν πιθανώς αιτιολογικό της παρούσης καταστάσεως παράγοντα. Συνήθως η έκβαση μετριέται σε δείκτη πιθανόττηας (odds ratio). Είναι μελέτες χαμηλού κόστους, παράγουν αξιόπιστα συμπεράσματα σε μικρό χρονικό διάστημα, Είναι χρήσιμες για την αξιολόγηση σπάνιων καταστάσεων. Είναι επιρρεπείς σε συγχυτικά αποτελέσματα.  

Cross-sectional survey

ταυτοχρονική μελέτη

παριστά ένα στιγμιότυπο, όπως, π.χ., μια δημοσκόπηση. μερικές φορές καλούνται μελέτες επιπτώσεως.

κλινικές δοκιμές