Στρατηγική χρήσεως αντιβιοτικών

περιεχόμενα: αρχές θεραπείας με αντιβιοτικά | γενικά σχόλια και συστάσεις |προφυλακτική αγωγή με αντιβιοτικά στη χειρουργική | κοινές οξείες χειρουργικές καταστάσεις | θεραπεία με αντιβιοτικά σε ειδικές, κλινικές καταστάσεις | -λοιμώξεις του αυχένος και της κεφαλής | -λοιμώξεις του κατώτερου αναπνευστικού συστήματος |-λοιμώξεις του ΓΕΣ | -σηψαιμία | -λοιμώξεις του ουροποιητικού | -βακτηριακή ενδοκαρδίτις |-βακτηριακή μηνιγγίτις |-λοιμώξεις του δέρματος | -φυματίωση |-γυναικολογικές λοιμώξεις |-λοιμώξεις των οστών και αρθρώσεων |
starsstarιογενείς λοιμώξεις| ελονοσία |λύσσα | εκρίζωση ανθεκτικού στη μεθικιλλίνη χρυσίζοντος σταφυλόκοκκου| φθειρίαση |ψείρες τριχωτού κεφαλής
ψείρες εφηβαίου|ασπληνικός ασθενής, αντιβιοτικά και εμβολιασμοί| μικροβιακή αντοχή
 
γενικά σχόλια και συστάσεις
Οι συστάσεις που ακολουθούν αποσκοπούν να εισφέρουν στη λήψη αποφάσεως επί της επιλογής αντιβιοτικού σε διάφορες  κλινικές καταστάσεις, ως πρώτη, αλλά και δεύτερη πρόταση, σε ασθενείς, στους οποίους η πρώτη πρόταση, δεν μπορεί να επιλεγεί (προηγηθείσα πρόσφατη λήψη, υπερευαισθησία κλπ). Σημειώνεται ότι η στενή συνεργασία μεταξύ Κλινικού και Μικροβιολόγου, σε κάθε περίπτωση μικροβιακής λοιμώξεως δεν μπορεί να αντικατασταθεί με πίνακες υποδείξεων και συστάσεων. Επίσης, παρ΄όλη τη χρησιμότητά τους, υπογραμμίζεται ότι οι πίνακες συστάσεων και επιλογής αντιμικροβιακών φαρμάκων δεν μπορεί να αναιρέσει την -ενδεχόμενα- διαφοροποιούμενη Ιατρική σκέψη και την εξατομικευμένη διαχείριση κάθε ασθενούς. 

Οι περισσότερες λοιμώξεις αναμένεται να ανταποκριθούν σε σχήματα αντιβιοτικών, χορηγούμενα επί  πενθήμερο. Σε όλα τα θεραπευτικά σχήματα με αντιβιοτικά πρέπει να προβλέπεται η διάρκειά τους, πέραν, βεβαίως, της σαφούς ενδείξεως, και των σχετικών σημειώσεων, καταχωρημένων στο σχετικό πεδίο της ηλεκτρονικής συνταγογραφήσεως.

-λοιμώξεις του δέρματος
ιογενείς λοιμώξεις starsstar 
Αντίθετα, ο βήχας σε βλεννοπαραγωγικές παθήσεις |βήχας, παραγωγικός|μπορεί να είναι επωφελής και η ενδεχόμενη καταστολή επιζήμια για τον ασθενή. Στους ασθενείς με χρόνιο παραγωγικό βήχα, η ενδεχόμενη καταστολή μπορεί να απολήξει στο σχηματισμό βυσμάτων βλέννης, που, με τη σειρά της, συνεπάγεται επιδείνωση της περιοχικής σχέσεως αερισμού/αιματώσεως, απειλητική για πρόκληση αναπνευστικής ανεπάρκειας. Σημειώνεται ότι σε περιπτώσεις παραγωγικού βήχα, απαιτείται ο μικροβιολογικός έλεγχος για ενδεχόμενη αποίκιση μικροβίων, ως επιλοίμωξη σε μια προηγηθείσα ιογενή λοίμωξη. Ιδιαίτερα, μάλιστα, ενόσω είναι γνωστό ότι μικρόβια, όπως η μοραξέλλα, ο αιμόφιλος, και η ψευδομονάδα, μπορεί να μην εκριζώνονται με πρώτης γραμμής αντιβιοτικά του αναπνευστικού, όπως η αμπικιλλίνη, η τετρακυκλίνη ή αναπνευστικές κινολόνες και η θεραπεία πρέπει να καθοδηγηθεί με αντιβιόγραμμα και δοκιμασία ευαισθησίας. Η άφρονη χορήγηση αντιβιοτικών, εντούτοις, ναι μεν δεν επισύρει σημαντικό ατομικό κίνδυνο, αλλά εισφέρει στην ανερχόμενη επίπτωση ανθεκτικών παθογόνων |μικροβιακή αντοχή|. Πράγματι. έχει αναγνωριστεί ομοσχέτιση, μεταξύ, καταναλώσεως αντιβιοτικών από εξωτερικούς ασθενείς και της αντιστάσεως στα αντιβιοτικά (&
ελονοσία