Σύνδρομο Dressler
σύνδρομο μετα περικαρδιεκτομή, μετεμφρακτικό σύνδρομο 

 1. 1. επίπτωση: ~4% μετά από έμφραγμα, και περισσότερο μετά επεμβάσεις ανοικτής καρδίας πιστεύετια ότι πρόκειται για παθολογική οντότητα ανοσολογικής αρχής τα συμπτώματα εμφανίζονται 2-4 εβδομάδες ως έτη, μετά το έμφραγμα/περικαρδιοεκτομή, 
  1. θωρακαλγία 91%, πυρετός, περικαρδίτις και πλευριτική συλλογή
  2. εντοπίζονται τρίζοντες και λευκοκυττάρωση

  ακτινολογικά ευρήματα

  1. πλευριτική συλλογή (85%) (αιμορραγικό υγρό)
  2. παρεγχυματικές σκιάσεις (74%)
  3. αύξηση της καρδιακής σκιάς (50%)

  θεραπεία: κορτικοειδή, ασπιρίνη βλέπε: πλευριτική συλλογή - διακρίσεις / Σύνδρομο μετατραυματικό, καρδιακό / μετατραυματικό καρδιακό σύνδρομο. Image result for dressler syndrome