Κύτταρα κροσσωτά

Τα κροσσωτά κύτταρα παρέχουν τον τρόπο με τον οποίο συντελείται η βλεννοκροσσωτή κάθαρση στους αεραγωγούς (à403, 404). Ευρίσκονται καθ΄όλο το μήκος της τραχείας, των μεγάλων βρόγχων και μικρών βρόγχων, μέχρι περίπου τα τελικά βρογχιόλια. Στην εικόνα εμφανίζεται η εγκάρσια διατομή βρόγχου και η πληθώρα των κροσσωτών κυττάρων. Η αναλογία κροσσωτών κυττάρων μειώνεται προς τα τελικά βρογχιόλια, έτσι που ενώ αντιστοιχεί με το 50% των επιθηλίων της τραχείας, μειώνεται προοδευτικά στο <20% στη βρογχιολική περιοχή. Τα κροσσωτά επιθήλια είναι επίσης παρόντα στις ανώτερες αναπνευστικές οδούς, όπως οι ρινικοί κόλποι και ο ρινοφάρυγγας. Κροσσωτό επιθήλιο, επαλείφει, τέλος, τους εκφορητικούς πόρους των τραχειοβρογχικών, υποβλεννογόνιων αδένων.

Κύτταρα κροσσωτά, βλαπτικές επιδράσεις
Κύτταρα κροσσωτά, δομή
Κύτταρα κροσσωτά, λειτουργία

 

επιστροφή