Αιμοσφαιρίνη. εμβρυϊκη

Ποσοστό περίπου 85% της συνολικής αιμοσφαιρίνης στα νεογνά (μέχρις ηλικίας περίπου 1 έτους) είναι εμβρυϊκή αιμοσφαιρίνη (HbF), η οποία αποτελείται από δύο α- και δύο γ- πολυπεπτιδικές αλυσίδες. Η αυξημένη συγγένεια της HbF προς το O2 οφείλεται στις γ- πολυπεπτιδικές αλυσίδες και

 

 αποσκοπεί στη δέσμευση O2, από το υπό χαμηλή PaO2 περιφερικό αίμα της μητέρας, κατά την ενδομήτρια ζωή. [βλ. εμβρυϊκή αιμοσφαιρίνη]. Έχουν ταυτοποιηθεί διάφοροι τύποι παθολογικής αιμοσφαιρίνης, οι οποίες εμφανίζουν αυξημένη ή μειωμένη συγγένεια με το Ο2. 

Η ηλεκτροφόρηση της αιμοσφαιρίνης γίνεται για τη διάγνωση των αιμοσφαιρινοπαθειών. 

Η ηλεκτροφόρηση αιμοσφαιρίνης είναι μία δοκιμασία η οποία μετράει τα διάφορα είδη αιμοσφαιρίνης στο αίμα. Η μέθοδος προκαλεί τη μετακίνηση των συστατικών της αιμοσφαιρίνης  μέσα σε ένα ηλεκτρικό πεδίο σχηματίζοντας χρωματισμένες ζώνες από το ένα άκρο του πεδίου στο άλλο.

Η ηλεκτροφόρηση της αιμοσφαιρίνης γίνεται για τη διάγνωση των αιμοσφαιρινοπαθειών, μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνεται η δρεπανοκυττάρωση και η μεσογειακή αναιμία.

Η εξέταση αποτελεί ρουτίνα του προγεννητικού ελέγχου προκειμένου να αποκλειστούν τα παραπάνω νοσήματα στην αρχόμενη κύηση.