Φρμακοεπάγωγες πνευμονοπάθειες - απεικονιστικά ευρήματα

τύποι πνευμονοπαθειών που προκαλούνται από φάρμακα
πνεύμων αμιοδαρόνης: Είναι διάμεση πνευμονοπάθεια, που συναντάται στο 2-18% των ασθενώ, που λαμβάνουν >400 mg/H αμιοδαρόνη >6 μήνες. Μπορεί να εκδηλωθεί με ποικιλία ευρημάτων. Στους περισσότερους καταγράφεται προϋπάρχουσα πνευμονοπάθεια ή πρoηγηθείσα επέμβαση.
πνεύμων αμιοδαρόνης: Οι ασθενείς προσέρχονται με δύσπνοια, χαμηλό πυρετό, ανορεξία, μυϊκή αδυναμία, ~1/3 των ασθενών μπορεί να εμφανίζουν κιλινική εικόνα που μιμείται 'πνευμονική λοίμωξη'.Από την HRCT αναγνωρίζονται: περιοχές πυκνώσεως, ιδίως στην περιφέρεια, σκιάσεις τύπου θαμβής υάλου, δικτυοζώδεις σκιάσεις.
πνεύμων αμιοδαρόνης: Από τον λειτουργικό έλεγχο αναπνοής αναγνωρίζονται περιοριστικού τύπου μείωση της ικανόττης αερισμού και μείωση της DLCO. Σχεδόν πάντα διαπιστώνεται υποξαιμία.   
πνεύμων αμιοδαρόνης: Σε μερικές περιπτώσεις απαιτείται βιοψία για την τεκμηρίωση της διαγνώσεως, παρ΄όλο ότι, συχνότερα, ο συνδυασμός της εκθέσεως στο φάρμακο και των ακτινολογικών ευρημάτων, είναι ικανά να οδηγήσουν τη διαχείριση του ασθενούς. Στην απλή ακτινογραφία αναγνωρίζονται: [α] περιοχές πυκνώσεως, ιδίως στα άνω πνευμονικά πεδία [β] διάμεση πνευμονοπάθεια
πνευμονική τοξικότητα από μπλεομυκίνη
μεθοτρεξάτη. Η Μεθοτρεξάτη χροηγείται με προοδευτικά αυξανόμενη συχνόττηα, για τη θεραπεία της ρευματοειδούς αρθρίτιδας. Η ακτινολογική εικόνα, επομένως, αποτελεί συνδυασμό των απεικονίσεων του ρευματοειδούς πνεύμονος και της φαρμακοεπάγωγης πνευμονοπάθειας της μεθοτρεξάτης.