μεταστάσεις στον πνεύμονα

χαρακτηριστικές εικόνες μεταστατικών βλαβών στους πνεύμονες
|μεταστατικοί όγκοι στους πνεύμονες |μεταστάσεις στον πνεύμονα|μονήρεις-πολλαπλοί όζοι|
 

στεοσάρκωμα                                               
αμφοτερόπλευρος, σοβαρός πνευμοθώρακας και πολλαπλές μεταστατικές βλάβες από οστεοσάρκωμα του μηριαίου
μετάσταση από καρκίνωμα μαστού Canon-ball pulmonary mets</p />
<p>

μετάσταση στους πνεύμονες (και το ήπαρ) από καρκίνωμα του μαστού
μετάσταση από καρκίνωμα του παχέος εντέρου Multiple metastases</p>
<p>Multiple pulmonary metastases from colorectal carcinoma.
μετάσταση από καρκίνωμα του παχέος εντέρου
κεγχροειδείς μεταστάσεις  από θηλωματώδες νεόπλασμα θυροειδούς, Miliary Metastases: NCCT</p>
<p>
μεταστάσεις από SCC καρκινώματος του στόματος Cavitory Metastasis</p>
<p>Lung metastasis
μετάσταη (μονήρης) από καρκίνωμα των νεφρών Lung Metastasis</p>
<p>
μετάσταση από καρκίνωμα των όρχεων Multiple well soft tissues masses in both lung fields</p>
<p>
μετάσταση από καρκίνωμα των όρχεων
μετάσταση από καρκίνωμα του προστάτη
μετάσταση από καρκίνωμα του στομάχου
μετάσταση από οστεοσάρκωμα
βρογχοκυψελιδικό καρκίνωμα Bronchoalveolar carcinoma</p>
<p>
μετάσταση από σάρκωμα μήτρας
μετάσταση από κακρίθνωμα εξ ατρακτοειδών κυττάρων Spindle cell carcinoma and lung mets</p>
<p>
μετάσταση από καρκίνωμα των νεφρών Ring lesions from RCC mets</p>
<p>
μετάσταση από καρκίνωμα μαστού ανδρός
περιεστιακή αιμορραγία  σε μετασταστικό καρκίνωμα