ακτινολογικές εικόνες φυματιώσεως

ακτινολογικές εικόνες πνευμονικής φυματιώσεως
εμβαλωματικές σκιάσεις στο οπίσθιο βρογχοπνευμονικό τμήμα του δεξιού άνω λοβο, συμβατές με φυματίωση                
δυσρτροφικές αποτιτανώσεις επί φυματιώσεως  
ενεργός φυματίωση vs πνευμονία κοινότητας  
 

 

TB