άσθμα και γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση

Με τον όρο γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση νοείται η κατάσταση, κατά την οποία η ανάρροια στομαχικού περιεχομένου προκαλεί συμπτώματα και επιπλοκές (►). 

Η γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση είναι συνήθης πάθηση στις Δυτικές Χώρες, και η σχέση της με το άσθμα και άλλες πνευμονοπάθειες, έχει τεκμηριωθεί, από πολλών ετών. Επιπλέον, άλλες πνευμονοπάθειες συνδέονται με την ΓΟΠ, αλλά ο παθογενετικός μηχανισμός της σχέσεως δεν έχει, ακόμη, πλήρως, διαφωτισθεί. Μεταξύ αυτών, σύνδρομα βρογχιολίτιδας, ιδιοπαιής πνευμονική ίνωση, σκληρόδερμα και και διάφορες μυκοβακτηριώσεις.

Συνήθως εκδηλώνεται με ειόνα, χρόνιου επίμονου βήχα, οπότε η διάγνωση τίθεται στους χερισμούς της διαγνώσεως του χρόνιου βήχα (&).

βλέπε: άσθμα και γαστροισοφαγική παλινδρόμηση