Καρδιακή ανεπάρκεια, Διάγνωση, Κριτήρια Flamingham

Για τη διάγνωση της ΚΑ απαιτείται η επιβεβαίωση τουλάχιστον 2 κυρίων ή 1 κυρίου και 2 ελασσόνων από τα επόμενα κριτήρια

κύρια διαγνωστικά κριτήρια για την ΚΑ

 1. παροξυσμική νυκτερινή δύσπνοια
 2. απώλεια βάρους 4.5 Kg σε 5 ημέρες σε απάντηση στη θεραπεία
 3. διάταση των τραχηλικών φλεβών
 4. τρίζοντες
 5. οξύ πνευμονικό οίδημα
 6. ηπατοσφαγιτιδική παλινδρόμηση
 7. καλπαστικός ρυθμός
 8. κεντρική φλεβική πίεση, μεγαλύτερη των 16 cmΗ2Ο
 9. χρόνος κυκλοφορίας μεγαλύτερος των 25 sec (&)
 10. ακτινογραφικά, μεγαλοκαρδία
 11. πνευμονικό οίδημα, συμφόρηση,ή καρδιομεγαλία στην νεκροψία

δευτερεύοντα κριτήρια

 1. νυκτερινός βήχας
 2. δύσπνοια σε συνήθεις δραστηριότητες
 3. μείωση της VC κατά 1/3  της καλύτερης τιμής του ασθενούς, στο παρελθόν
 4. πλευριτική συλλογή
 5. ταχυκαρδία ρυθμός>120 /min
 6. οίδημα σφυρών