Ψηφιακή ακτινογραφία θώρακος

Η ψηφιακή ακτινογραφία θώρακος |ψηφιακή ακτινογραφία θώρακος|είναι oικονομικώς αποδοτικότερη, επιτυγχάνεται μεγάλη ταχύτητα λήψης εικόνων, χαμηλό κόστος καθώς και  χαμηλή έκθεση σε ραδιενέργεια έως και 70% σε σχέση με την κλασική μέθοδο ακτινογραφίας "αυξημένη ποιότητα εικόνας" αυξημένος ρυθμός απόδοσης – παραγωγικότητας. Με αυτό τον τρόπο μειώνεται το κόστος των εξετάσεων και βελτιώνεται η παραγωγικότητα του ακτινολογικού Εργαστηρίου. Ευκολία στον χειρισμό και διευκόλυνση της ανάπτυξης ενός δικτύου τηλεακτινολογίας. Μπορεί να πρωθείται στα τερματικά των Νοσοκομειακών μονάδων/Ιατρείων, χωρίς κόστος "σκληρών" αντιγράφων και αποθηκεύονται σε ηλεκτρονικά αρχεία, με εύκολη πρόσβαση, σε ταξινομημένους, ανά ασθενή, πάθηση, ή άλλα χαρακτηστικά, φακέλου.|ψηφιακή ακτινογραφία|
Στα πλεονεκτήματα της ψηφιακής ακτινογραφίας συγκαταλέγονται η υψηλής ποιότητας ακτινογραφίας με λιγότερη έκθεση στην ακτινοβολία κια το φτηνότεριο κόστος της. Η καλύτερη ποιότητα των αποτελεσμάτων καθιστά πτοριμητέα τη ψηφιακή ακτινογραφία, ιδίως, στις επι κλίνης ακτινογραφίες. Προοδευτικά οι συμβατικές ακτινογραφίες αντικαθίστανται με ψηφιακές, που προβάλλονται στα τερματικά των Ιατρείων, χωρίς την ανάγκη να εκτυπωθούν φιλμς, διευκολύνοντας έτσι την ψηφιοποίηση του ιατρικού ιστορικού κάθε ασθενούς. .