Σπιρομέτρηση, έμμεση

Η έμμεση σπιρομέτρηση χρησιμοποιείται προκειμένου να μετρηθούν όγκοι που δεν είναι μετρήσιμοι με την άμεση σπιρομέτρηση. Οι όγκοι αυτοί είναι: o RV, η FRC και η  TLC. Συχνότερα, η έμμεση σπιρομέτρηση χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της FRC. Η FRC είναι ο πλέον αναπαραγώγιμος όγκος και εξασφαλίζει ένα σταθερό βασικό επίπεδο (: baseline) για τις μετρήσεις. Εάν έχει μετρηθεί η FRC, ο RV και η TLC μπορούν να μετρηθούν εάν από την FRC αφαιρεθεί ο εφεδρικός εκπνευστικός όγκος ή προστεθεί ο εισπνευστικός εφεδρικός όγκος. Οι τελευταίοι όγκοι παραλαμβάνονται από την άμεση σπιρομέτρηση.

Υπάρχουν δύο βασικές προσεγγίσεις για την έμμεση σπιρομέτρηση. Μια είναι η χρήση τεχνικών αραιώσεως (à1078). Στην τεχνική αυτή χρησιμοποιείται είτε μια μέθοδος ανοικτού κυκλώματος ή μια μέθοδος κλειστού κυκλώματος. Στην άλλη τεχνική χρησιμοποιείται πληθυσμογράφος ολοκλήρου του σώματος

Σπιρομέτρηση, έμμεση, μέτρηση FRC
Σπιρομέτρηση, έμμεση, μέτρηση RV και TLC