Αδενοκαρκίνωμα

 

σύνοψη
πνευμονικό αδενοκαρκίνωμα
ο συχνότερος τύπος βρογχογενούς καρκινώματος, 50%
ο κοινότερος τύπος σε γυναίκες και μη καπνιστές (όγκος Freiberg II)
περιφερική εντόπιση
πρώιμες μεταστάσεις
συσχετίζεται με πνευμονική ίνωση και προηγούμνα εγκατεστημένες ουλες (=scar carcinoma)
ουραία προσεκβολή (pleural tail): λεπτή υπεζωκοτική προσεκβολή 
υπότυπος: βρογχοκυψελιδικό καρκίνωμα (ασθενέστερη συσχέτιση με το κάπνισμα)

συσχετίζεται με πνευμονική ίνωση και ουλώδεις υπολειμματικές παθήσεις

χαρακτηρίζεται από το ακινολογικό έρυημα: pleural tail: λεπτές, γραμμικές προσεκβολές προς τον υπεζωκότα