Ευαισθητοποίηση

Η ανάπτυξη ευαισθητοποιήσεως σε ένα αλλεργιογόνο απαιτεί την παρουσία αντισωμάτων IgE, που να κατευθύνονται στον τόπο της αλλεργικής αντιδράσεως. Μετά την έκθεση σε αλλεργιογόνα, τα αντιγονοπαρουσιαστικά κύτταρα προσκομίζουν θραύσματα των αλλεργιογόνων στα CD4+ λεμφοκύτταρα, μια υποομάδα, των οποίων τα Τ-επικουρικά τύπου 2 λεμφοκύτταρα,  Τh2, παράγουν Τh2 κυτοκίνες, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται η IL-4 και IL-13, που διεγείρουν τη σύνθεση IgE, υπό σχετικά πολύπλοκες διεργασίες, στις οποίες εμπλέκονται υποδοχείς λιγανδινών  Β-κυττάρων-Τ-κυττάρων. Υπάρχουν ενδείξεις ότι η ΙgE παράγεται τοπικά, πχ., στο ρινικό βλεννογόνο, επί αλλεργικής ρινίτιδας, εφόσον τα ρινικά Β-λεμφοκύτταρα παρουσία IL-4  και ενεργοποιημένα από τα CD40L σιτευτικά κύτταρα είναι ικανά να παράγουν IgE. 

πρώιμη υπευειασθησία

Όψιμη υπερευιασθησία