Κύτταρα, μεσοθηλιακά

μεσοθηλιακά κύτταρα σχηματίζουν ένα μονόστιβο χιτώνα που επικαλύπτει την υπεζωκοτική, περικαρδιακή και περιτοναϊκή κοιλότητα. Εμβρυολογικώς, προέρχονται από το μεσόδερμα, αν και εκφράζουν πολλές ιδιότητες επιθηλιακών κυττάρων. Είναι πλακώδη κύτταρα, διαμέτρου, περίπου, 25 μm με κεντρικά εδραζόμενο πυρήνα και χαρακτηριστικές επιφανειακές μικρολάχνες.
Είναι δυνατόν να ανιχνευθούν κυβοειδή μεσοθηλιακά κύτταρα σε διάφορες εντοπίσεις, κατ΄ακολουθία πνευμονικής κακώσεως (
Τα μεσοθηλιακά κύτταρα του σπλαγχνικού πετάλου του υπεζωκότος, όχι μόνο είναι ζωτικής σημασίας στην έναρξη των διαδικασιών αλλ΄επίσης και στη ρύθμιση της διάρκειας της φλεγμονώδους αποκρίσεως, στις παθοφυσιολογικές αποκρίσεις που διέπουν την παθογένεια της πλευριτικής ινώσεως. Όπως είναι γνωστό, η απόπτωση των κυττάρων της φλεγμονής και ο προγραμματισμένος θάνατος των ουδετεροφίλων, των μονοκυττάρων και λεμφοκυττάρων, κατά τις φλεγμονάδεις διαδικάσίες, μεταξύ των οποίων στην υπεζωκοτική κοιλότητα, όπου απολήγουν στην ανάπτυξη πλευριτικής συλλογής ή/και πλευριτικής ινώσεως.   αναστέλλονται από τον παράγοντα GM-CSF, ο οποίος παράγετια από τα μεσοθηλιακά κύτταρα [βλ.: παθογένεια πλευριτικής ινώσεως].