Ικανότητα αερισμού, μείωση περιοριστικού τύπου

Στα σύνδρομα με περιοριστικού τύπου μείωση της ικανότητας αερισμού συγκαταλέγονται παθήσεις και νοσήματα με μείωση της (F)VC, ενώ διατηρούν φυσιολογικές και πέραν αυτών, ροές. Ο FEV1, παρ΄όλα αυτά, μπορεί να παραμένει φυσιολογικός ή να μειώνεται.

Πρότυπα λειτουργικών παραμέτρων αναπνοής επί περιοριστικών, αποφρακτικών ή μικτών συνδρόμων

παράμετρος

περιοριστικό Σ.

αποφρακτικό Σ.

Μικτό Σ.

δοκιμασία FVC

FVC

Ν ή ↓

FEVT

Ν ή ↓

FEVT%

N ή ↑

FEVX%

N ή ↑ή↓

FIFX%

N

N ή ↓

N ή ↓

πνευμονικοί όγκοι

TLC

N ή ↑

RV/TLC%

N

Παραδείγματα περιοριστικού τύπου μειώσεως της ικανότητας αερισμού είναι η πνευμονική ίνωση, η αγγειακή συμφόρηση, οι πνευμονοκονιώσεις και η σαρκοείδωση. Εξωπνευμονικής αιτιολογίας σύνδρομα περιοριστικού τύπου μειώσεως αερισμού είναι η κυφοσκολίωση, η ρευματοειδής σπονδυλίτιδα, ο ασκίτης, η περιτονίτις, η νοσογόνος παχυσαρκία. Από τις νευρομυϊκές διαταραχές, η πολυομυλίτις, η μυασθένεια gravis, η αμφοτερόπλευρη παράλυση του διαφράγματος.

Πρέπει να σημειωθεί ότι δεν είναι δυνατή η διάκριση μεταξύ αποφρακτικού και περιοριστικού τύπου μείωση του αερισμού, με βάση μόνο την FVC και τον FEV1. Αντίθετα, σημαντικότερος για τη διάκριση είναι ο έλεγχος του FEV1% που επί περιοριστικών συνδρόμων αναμένεται μεγαλύτερος των προβλεπομένων τιμών. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι μειώσεις στην FVC είναι γενικά ευρύτερες από οποιαδήποτε μείωση στις ροές. Στην εικόνα διακρίνονται οι επιδράσεις περιοριστικού συνδρόμου στην καμπύλη ροής-όγκου.

O RV, η TLC και RV/TLC% διευκολύνουν τη διάκριση μεταξύ περιοριστικών και αποφρακτικών συνδρόμων.

παραδείγματα αποφρακτικών και περιοριστικών συνδρόμων

περιοριστικά σύνδρομα

αποφρακτικά σύνδρομα

απόφραξη μεγάλων αεραγωγών - σταθερή

πνευμονικά

τραχειοστένωση

διάμεση ίνωση

μεγάλη υποστερνική βρογχοκήλη

πνευμονική συμφόρηση

 κυμαινόμενη ενδοθωρακική απόφραξη

πνευμονοκονίωση

νεοπλάσματα τραχείας

σαρκοείδωση >ΙΙ στάδιο

κυμαινόμενη εξωθωρακική

εξωπνευμονικά –θωρακικά

νεοπλάσματα λάρυγγος

κυφοσκολίωση

απόφραξη μικρών αεραγωγών

ρευματοειδής σπονδυλίτις

βρογχικό άσθμα

εξωπνευμονικά-κοιλιακά

εμφύσημα

ασκίτις

χρονία βρογχίτις

περιτονίτις

βρογχεκτασίες

σοβαρή παχυσαρκία

κυστική ίνωση

νευρομυϊκές διαταραχές

 

πολιομυελίτις

 

μυασθένεια gravis

 

|περιοριστικού τύπου πνευμονοπάθειες- μηχανικός αερισμός|