Θύμος αδένας - υπερπλασία - θύμωμα

ΘΥΜΟΣ ΑΔΕΝΑΣ Φυσιολογικός θύμος αναγνωρίζεται, ακτινολογικά, στο 50% των παιδιών 0-2 ετών. Το μέγεθος και το σχήμα του εμφανίζουν μεγάλη ποικιλία. Η υπερπλασία κια ηε απκόλουθη εμφάνισή του στην ακτινογραφία οφίελται σε ποικιλία παθολογικών καταστάσεων, όπως ο υπεθυρεοειδισμός (συχνότερη αιτία), υποτροπή από προηγούμενη πάθηση, σε ποαιδιά, ιδίως μετά χημοθεραπεία, μυασθένεια gravis, μεγαλακρία. κλινική ικόνα. Δεν σημειώνονται συμπτώματα επί φυσιολογικού ή υπερπλαστικού πνεύμονος. ακτινολογική εικόνα. Είναι ορατός, ακινολογικά σε βρέφη και σπάνια σε παιδιά. ακτινογραφία θώρακος. Τριγωνική σκιά που εξορμάται από το ανώτερο μεσοθωράκιο (σημείο ιστίου) με οδόντωση της συνενώσεως της καρδιά με το θύμο, κι κυματιστό όριο. Ανύψωση του θύμου, απομακρυσμένου από το μεσοθωράκιο, με σαφή απεικόνιση τοων πλαγίων τοιχωμάτων του, αυξάνει την πιθανόττηα πνευμομεσοπνευμονίου. διαφορική διάγνωση. μάζα στο άνω μεσοθωράκιο, λέμφωμα, εράτωμα, θύμωμα, κυστικό ύγρωμα, ατελεκτασία ή πύκνωσξ του άνω λοβού, μποεί, σχυνά, να μιιμηθεί θύμο αδένα.

 ΘΥΜΩΜΑ.Είναι σπάνιος όγκος, στις ηλικίες <20 ετών. Συχνά, 30-40%, συνοδεύεταi από μυασθένεια gravis, αλλ΄αυτό, συχνά, δεν αποδεικνύεται, καθώς εμφανίζεται, ακόμη και μετά αφαίρεση του θύμου αδένα. 20% των ασθενών με μυασθένεια gravis, Oι ασθενείς με θύμωμα είναι, συνήθως συμπτωματικοί με πόνο, δύσπνοια, δυσφαγία, κια συμπτώματα μυάσθεένις gravis. Τα θυμώματα που περιορίζονται στην κάψα του θύμου αδένος τείνουν αν είναι καλοήθη, αν και δεν αποκλείεται να εξαλλαγούν σε κακοήθεις όγκους. Οι όγκοι που έχουν διασπάσει την κάψα είναι κακοήθεις (πίνακας 1).