Μονήρεις και πολλαπλοί όζοι

Moνήρεις όζοι

Μονήρης πνευμονικός όζος είναι πνευμονική βλάβη, ø<3cm που περιβάλλεται από πνευμονικό παρέγχυμα, και χωρίς άλλες ανωμαλίες. Ως τυχαίο εύρημα είναι ασύνηθες ακτινολογικό εύρημα  , στη κτινογραφία θώρακος, αλλά αναγνωρίζεται ολοένα συχνότερα στις CT. Παρ΄όλο ότι στην πλειονόττηά τους είναι καλοήθεις βλάβες, η πιθανότητα ότι ένα μικρός μονήρης όζος παριστά έναν αναπτυσσόμενο νεόπλασμα δεν μπορεί να αποκλεισθεί. Υπενθυμίζετια ότι 5-ετής επιβίωση για πνευμονικό καρκίνο, σταδίου ΙΑ, είναι 60-80% μετά εξαίρεση, έρχεται σε αντίθεση με τη συνόλη 5ετή επιβίωση που κυμαίνεται μεταξύ 5-16%. Η διαπίστωση αυτή επιβάλλει προσεκτικό έλεγχο των μικρών μονήρων βλαβών, αλλά η τακτική αυτή δεν έχει ακόμη υιοθετηθεί, αν και μεγάλης κλίμακας επιδημιολογικές μελέτες, επί της σημασίας του προσυμπτωματικού ελέγχου της CT κλείνουν υπέρ της ανθεωρήσεως των τρεχουσών αντιλήψεων.

Πέρα, από τον βρογχογενή καρκίνο, στη διαφορική διάγνωση, επίσης συμπεριλαμβάνονται άλλοι όγκοι, όπως το καρκινοειδές και οι μεταστατικοί όγκοι, αλλά συχνότερες είναι οι καλοήθεις βλάβες, όπως, το κοκκίωμα, απότοκο προηγηθείσας λοιμώξεως από μύκητες ή φυματίωση, σε άτομα από κοινωνίες με υψηλό δείκτη διαμολύνσεως. Χρόνιες φλεγμονώδεις παθήσεις, όπως ίνωση, η κοκκιωμάτωση Wegener και τα ρευματοειδή οζίδια, ή καλοήθεις όγκοι, όπως το αμάρτωμα, το ίνωμα, ή λοιμώξεις, όπως η στρόγγυλη πνευμονία, το απόστημα, η εχινόκοκκος κύστις, η Dirofilaria, και άλλες διάφορες εκτροπές, όπως η βρογχογενής κύστις, το αμυλοειδές, οι ενδοπνευμονικοί λεμφαδένες, η στρόγγυλη ατελεκτασία, ακόμη και τα βύσματα πτυέλων.

Η σταθερότητα του ευρήματος για διάστημα μεγλύτερο των 2 ετών, καθησυχάζει ότι πρόκειται για καλοήθη βλάβη, ώστε δεν χρειάζεται περαιτέρω παρακολούθηση, αλλά δεν πρέπει να διαφεύγει της προσοχής ότι μερικές κακοήθειες, όπως το βρογχοκυψελιδικό καρκίνωμα, συνήθως είναι ιδιαίτερα βραδείας αναπτύξεως. Επομένως, ακτινογρσφίες, ηλικίας >2 ετών, από την παρούσα, μπορεί να είναι απαραίτητες, ιδιαίερα για βλάβες που δεν φαίνονται ολότελα συμπαγείς.

 

hhh.

Πολλαπλοί όζοι

fghjf

gh

 

 

 

βλέπε: μονήρεις όζοι ø<3 cm, μονήρεις όζοι ø<6 cm