Σιρκαδιανός ρυθμός

✵ - το βιολόγικό μας ρολόι

Σικαρδιανός είναι κάθε ρυθμός που έχει μήκος επαναληπτικότητα, 24 ώρες, περίπου. Παρόμοιοι ρυθμοί καθορίζονται από ένα σικαρδιανό ρολόϊ και έχουν εκτεταμένα μελετηθεί σε φυσιολογικά άτομα, φυτά και ζώα, σε ασθενείς, σε μύκητες και κυανοβακτηρίδια. Ο όρος 'σικαρδιανός προέρχεται από το λατινικό circa, που σημαίνει 'πέριξ' ή 'περίπου', και τη λέξη diem ή diies που σημαίνει 'ημέρα'. ΟΙ βασικές μελέτες των βιολογικών προσωρινών ρυθμών, όπως 'ημερησίως', η ημερήσια κίνηση  ανακύληση της γης σε σχέση με τον ήλιο (: tidal) εβδομαδιαία, κλπ, άλλα με περίπου σταθερή επαναληψιμότητα, όπως και οι ετήσιες επαναληψιμότητες που ονομάζονται χρονοβιολογία.  Παρ' όλο ότι η ενδογένεια των σικαρδιανών ρυθμών, γενικά, δεν αμφισβητείται, αναπροσαρμόζονται από απράγονβτες του τουπικού περιβάλλοντος μέσω εξωτερικών αλληλιυχιών που καλούνται zeitgebers. Από τις κοινότερες αλληλουχίες είναι, ασφλαώς, το 'φώς της ημέρας.

http://trialx.com/curetalk/wp-content/blogs.dir/7/files/2011/05/diseases/Sleep_Disorders_Circadian_Rhythm-1.png