Βρογχιολίτις λοιμώδης

 
περιεχόμενα
εισαγωγή
βρογχιολίτιδες
αιτιολογία
θεραπεία
βιβλιογραφία

εισαγωγή

αιτιολογία

Οι περισσότερες περιπτώσεις βρογχιολίτιδας είναι λοιμώδους αιτιολογίας (&) και οφειλονται σε παθογόνα, όπως ο συγκυτιακός ιός (75%), ρινοϊοί (16%), ο ανθρώπινος ιός της μεταπνευμονίας (9-30%), ο ιός της παραγρίπης και της γρίπης (6%) και διάφοροι αδενοϊοί. Επίσης το μυκόπλασμα της πνευμονίας (5-15%), που κυρίως προκαλεί βρογχιολίδα στα μεγαλύτερα παιδιά (&) και τους ενήλικες (&). Η ιογενής βρογχιολίτιδα, που επιπίπτει ενωρίς στη νεογνική ηλικία (&) σχετίζεται με αυξημένο κινδυνο άσθματος στις μεγαλύτερες ηλικίες, αλλά εάν η σχέση είναι αιτιολογική ή πρόκειται για επιρρέπεια και των δύο καταστάσεων είναι ζήτημα προς συζήτηση (&). Η βρογχική αντιδραστικότητα των νεογνών μπορεί να προηγείται της ιογενούς λοιμώξεως που απολήγει σε βρογχιολίτιδα στην μετέπειτα βρεβική περίοδο (&), Η ατοπία, επίσης, δεν αποκλείεται να υπεισέρχεται ως προκλητικός παράγοντας (&). Άλλοι σχετιζόμενοι με ατοπία παράγοντες, όπως το ιστορικό πρηγούμενων επεισοδίων συριγμού και η ηλικία (<24 μήνες),

θεραπεία

Ο συνδυασμός νεφελοποιημένης επινεφρίνης και υψηλών δόσεων δεξαμεθαζόνης (&) ή νεφελοποιημένου υπέρτονου (3%) φυσιολογικού ορού (&, &, &) αποτελούν θεραπευτικά μέσα με καλή απαντητικότητα για τη θεραπεία της ιογενούς βρογχιολίδας σε βρέφη, αλλά απαιτείται περαιτέρω έρευνα και τεκμηρίωση (&). Η χορήγηση κορτικοειδών  δεν τυγχάνει, πάντως, ανεπιφύλακτης αποδοχής (&, &).  Έχει δειχτεί ότι η αζιθρομυκίνη εξασθενεί την ένταση της οξείας και χρόνιας φλεγμονής των αεραγωγών, επί ιογενούς βρογχιολίδας από paramyxovirus σε πειραματικές διατάξεις (&). Τα ευρήματα αυτά αναδεικνύουν τη αντιφλεγμνονώδη δράση της αζιθρομυκίνης, που δεν σχετίεται με αντιική δράση των μακρολιδίων, επί οξεία ιογενούς βρογχιολίδας και των απώτερων συνεπειών της. 

Η μοντελουκάστη έχει χρησιμοποιηθεί για τη θεραπεία της ιογενούς βρογχιολίτιδας (&), τουλάχιστον ως τροποποιητής της βαρύτητας των επεισδοδίων.